Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Brabantse Wal

GGA-verkenning Brabantse Wal is het vierde GGA-gebied in Noord-Brabant waar MLG mee aan de slag is gegaan. We starten altijd in het gebied zelf: weten wat er speelt, elkaar leren kennen en vooral van elkaar weten wat belangrijk is. Opvallend aan Brabantse Wal is het grote aantal partners: in het gebied hebben meer dan 20 partijen belangen. Wij hechten er waarde aan dat alle partijen elkaar leren kennen en gehoord worden.
De Brabantse Wal is, in termen van plannen en processen, geen onbeschreven blad. Door de provincie is eerder een pré-verkenning verricht, die wij met de thema’s water, natuur en perspectief voor de landbouw aangevuld hebben.
Na verschillende gezamenlijke sessies is duidelijk dat water een belangrijk thema is voor alle gebiedspartners. Of eigenlijk: het tekort aan voldoende (schoon) water, en dat zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Daarnaast zijn de verstedelijkingsopgave en natuurlijk stikstof belangrijke thema’s.
Voor alle genoemde thema’s geldt: hoe gaan we om met (bestuurlijke) onzekerheid, wat kunnen we als gebiedspartners zelf, en waar hebben we de buren (waaronder België) bij nodig?

Vorig project:
Samenwerkingsovereenkomsten Water

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.