Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek

Ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch liggen de Natura 2000-gebieden Bossche Broek, Moerputten en Vlijmens Ven. In opdracht van Waterschap Aa en Maas heeft MLG hier een ‘Verkenning’ uitgevoerd, de eerste fase van een GGA (groenblauwe gebiedsgerichte aanpak). Naast de ‘bekende’ opgaven die er zijn op het gebied van water, bodem, stikstof en landbouw, heeft het gebied extra uitdagingen omdat het grenst aan de stadsrand van ’s-Hertogenbosch (duurzame verstedelijkingsopgave) en omdat het gebied een flinke opgave heeft voor het borgen van waterveiligheid (Aanpak Hoogwater ’s-Hertogenbosch e.o). Een gebied dus met grote druk van ruimtelijke ontwikkelingen.

In de Verkenning hebben we een ‘foto’ van het gebied gemaakt: welke beleids- en gebiedsopgaven liggen er, welke initiatieven lopen er al rondom die opgaven en welke ontwikkelingen staan er de komende jaren gepland? Deze informatie hebben we op verschillende manieren opgehaald:

  • Via deskresearch hebben we de landelijke opgaven en provinciaal en gemeentelijke beleid in beeld gebracht.
  • In drie themasessies (natuur & water, ruimtelijke ontwikkelingen, landbouw) zijn we in gesprek gegaan met gebiedspartners en hun specialisten om verdieping op de thema’s te krijgen.
  • In een werkatelier zijn we met de gebiedspartners om de kaart gaan staan om een gebiedsschets op te stellen waar alle informatie in is geland.

Al deze informatie is gebundeld in een Verkenning. Onderdeel daarvan is ook een uitvoeringsagenda, omdat er veel animo bij de gebiedspartners is om op korte termijn al aan de slag te gaan, in aanvulling op het langere termijn proces van de GGA. Bestuurders hebben afgesproken samen verder te gaan naar de volgende GGA-fase: visievorming.

Vorig project:
Project Schans-Buitenwacht

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.