Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek

Ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch liggen de natuurgebieden Bossche Broek, Moerputten en Vlijmens Ven. In opdracht van het Waterschap Aa en Maas voert MLG hier de GGA (gebiedsgerichte aanpak) Verkenning uit.
We beginnen niet bij nul: er zijn de afgelopen jaren al veel ontwikkelingen in dit gebied geweest, zoals natuurinrichting en HoWaBo (hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch)-maatregelen. We borduren hierop voort. Ook de gebiedspartners kennen elkaar al. Er spelen de nodige uitdagingen en opgaven die we kennen uit onze andere GGA-ervaringen: zorgen voor een robuust hydrologisch systeem, een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw, behoud en herstel van natuurwaarden. Extra uitdaging is dat het gebied grenst aan de stadsrand van ’s-Hertogenbosch. Een gebied dus met dynamische ruimtelijke ontwikkelingen.

In onze aanpak staan drie themasessies en een werkatelier centraal. Hierin gaan we met de gebiedspartners letterlijk samen om de kaart staan om input op te halen: welke ontwikkelingen lopen er, welke opgaven zijn er, wat is voor jouw organisatie echt belangrijk? Met een integrale bril brengen we kansen en ontwikkelingen van het gebied zo scherp in beeld.

In een kort en krachtig traject van vijf maanden werken we toe naar een Koersdocument. Dit dient als go/no go moment voor bestuurders naar -hopelijk- de volgende stap in de GGA: visievorming.

Vorig project:
Project Schans-Buitenwacht

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.