Gebiedsgerichte Aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen

Sinds 2021 begeleidt MLG de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Kampina en Oisterwijkse Vennen. Dit integrale gebiedsproces heeft inmiddels al een aantal fasen doorlopen. Na de verkenning, begeleidt MLG nu de gebiedspartners rondom N2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen met de visiefase.

De ontwikkelrichtingen voor het gebied zijn uitgewerkt in een achttal uitgangspunten en samen met alle partners gaan we aan de slag om al die belangen samen te smeden tot een visie die toekomstperspectief biedt voor alle betrokkenen. Een super uitdagende klus waarbij het om inhoudelijke zaken gaat, maar zeker ook over de samenwerking en onderling vertrouwen: Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Hoe gaan we samen de puzzel leggen op zo’n manier, dat iedereen zich gehoord voelt.

Daarbij is de visie het op te leveren product, maar wij kijken ook al door naar de fase daarna: de uitvoering. Gezamenlijk eigenaarschap en een breed gedragen gevoel voor verantwoordelijkheid zijn daarvoor de sleutel: Geen visie voor in de bureaulade maar de basis voor een uitvoeringsprogramma met projecten die in samenwerking worden gerealiseerd!

Vorig project:
Gebiedsgerichte Aanpak Loonse en Drunense Duinen

Lees ook eens een van onze blog artikelen!

Alle blog artikelen

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.