.

Gebiedsontwikkeling Cruijslandse Kreken

Gebiedsontwikkeling Cruijslandse Kreken
In opdracht van: Waterschap Brabantse Delta
Datum: 2014-heden

Opdrachtomschrijving

Cruijslandse Kreken in gemeente Steenbergen, voegt een EVZ- en waterbergingsopave samen tot een integraal project. Het maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Waterpoort en betreft een uitwerking van de Krekenvisie West-Brabant. De wateropgave kent het project na fase 1 nog een opgave van 50 ha retentiegebied. Voor EVZ en kreekherstel staat nog 15 ha op het programma.
MLG helpt opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta onder meer bij het verkavelingsproces.