.

Gebiedsontwikkeling Koningsven de Diepen

Gebiedsontwikkeling Koningsven de Diepen
In opdracht van: Provincie Limburg
Datum: 2014

Opdrachtomschrijving

Bij project Koningsven De Diepen werken provincie Limburg, gemeente Gennep en aannemer Teunesen Zand en Grint samen aan een integraal plan, waarbij met de opbrengsten van zandwinning de ontwikkeling van natuur (209 ha), recreatieve voorzieningen en nog nader te bepalen maatschappelijke doelen gerealiseerd zouden worden. 
MLG verzorgt voor opdrachtgever provincie Limburg de procesbegeleiding.