Gebiedsontwikkeling & natuurbescherming langs de Waal bij Nijmegen

Gemeente Nijmegen behoort tot de vier grote gemeentes van Gelderland en heeft ambities om als stad door te ontwikkelen met oog voor nationale klimaat- en duurzaamheidsambities. Er speelt een doelstelling voor woningbouw om het landelijk woningtekort aan te pakken. Gemeente Nijmegen heeft daarbij aandacht voor de bescherming van de Natura 2000-doelen in de Uiterwaarden van de Waal en Gelderse Poort.

Jeroen Veldman van MLG heeft de gemeente ondersteund bij ecologische onderbouwingen en effectbeoordelingen en heeft bouwstenen gemaakt waarin de lokale gebiedsdoelen en staat van instandhouding zijn uitgewerkt. Voor een goede balans tussen stedelijke verduurzaming en de natuur in de uiterwaarden is namelijk een goede afweging van de effecten nodig tijdens voorontwerpen en schetsontwerpen. De gemeente toetst bouwplannen ook aan soortenbescherming en heeft een natuurinclusieve aanpak, volgens een soorten-management-plan. Ook hieraan heeft Jeroen zijn bijdrage geleverd.

Vorig project:
Procesbegeleiding Boermarke Zeijen

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.