.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
In opdracht van: Provincie Limburg
Datum: 2014

Opdrachtomschrijving

Het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum richt zich in eerste instantie op het verbeteren van de waterveiligheid. Om waterveiligheid te kunnen garanderen, kiezen de regio en het Rijk er voor om gezamenlijk de bestaande waterproblematiek integraal met de gebiedsontwikkeling aan te pakken. Aanpak van de waterproblematiek biedt kansen en ontwikkelingsmogelijkheden binnen het hele plangebied. Bij de ontwikkelingen worden inwoners en het bedrijfsleven actief betrokken om mee te praten over de gebiedsontwikkeling en over de kansen die er zijn. Voor het uitwerken en de realisatie van de gebiedsontwikkeling is een projectbureau opgericht. Om het optimale maatschappelijke rendement uit dit project te halen, moet kennis van zowel gebiedsontwikkeling als van infrastructuur in brede zin gebundeld en geïntegreerd worden.