.

Gebiedsontwikkeling/natuurbe-scherming langs Waal Nijmegen

Gebiedsontwikkeling/natuurbe-scherming langs Waal Nijmegen
In opdracht van: Gemeente Nijmegen
Datum: okt - dec 2019

Opdrachtomschrijving

Gemeente Nijmegen behoort tot de vier grote gemeentes van Gelderland en heeft ambities om als stad door te ontwikkelen met oog voor de nationale klimaat- en duurzaamheidsambities. Gemeente Nijmegen heeft aandacht voor de bescherming van de Natura 2000-doelen in de uiterwaarden van de Waal. Voor een goede balans tussen stedelijke verduurzaming en de natuur in de uiterwaarden zal regelmatig een ecologische uitwerking nodig zijn tijdens voor- en schetsontwerpen. Hiervoor zal Jeroen Veldman van MLG bij gemeente Nijmegen als ecoloog het projectteam gaan versterken. Jeroen Veldman zal binnen het projectteam zoeken naar oplossingen die kleine gebiedsontwikkeling laten samengaan met het duurzaam behouden van de mooie natuurgebieden in de uiterwaarden. De gras- en hooilanden van de Waal vormen zowel broedgebied als overwinteringsgebied van internationaal beschermde vogelsoorten. Ook liggen er waardevolle rivierbegeleidende ooibossen langs de Waal. Deze natuurwaarden wil de gemeente graag behouden.