Gebiedsproces Elperstroom

In Natura2000-gebied Elperstroom moet de hydrologie worden aangepast om de biodiversiteit te verbeteren. Prolander pakt dit integraal aan, om meer dan alleen natuurdoelen te dienen. En MLG  helpt bij het gebiedsproces dat hiervoor nodig is.

Prolander en de provincie Drenthe hebben de taak om in het Natura2000-gebied Elperstroom de hydrologie zodanig aan te passen dat de natuur zich kan herstellen en de biodiversiteit weer kan toenemen. De focus ligt op herstel van blauwgraslanden en kalkmoeras.
Maar niet alleen de natuurdoelen zijn van belang. Vooruitlopend op het Nationaal Programma Landelijk Gebied is ervoor gekozen integraal te werken. Hiervoor is zicht nodig op alle betrokkenen in het gebied en hun belangen. En daar helpt Christiaan van der Zwan van MLG bij.
Hij praat met allerlei stakeholders en probeert ze op een passende manier te betrekken. Dat is voor een lokale agrariër anders dan voor de hydroloog van het waterschap, maar ze moeten wel allebei in beeld zijn. Zijn werk wordt wel vergelijken met een tangram puzzel: elk puzzelstukje staat voor het belang van een betrokkene en door ze samen te voegen ontstaat een vorm of resultaat dat past op dit unieke gebied.
In het gebiedsproces van de Elperstroom zorgt Christiaan dat alle stukjes van de tangrampuzzel worden geïnventariseerd. En dat ook duidelijk is hoe belangrijk, hoe groot de stukken zijn. Met die stukken start het puzzelen om tot een goed plan te komen. Alle betrokkenen moeten hun zegje kunnen doen en mee kunnen denken. Samen leveren ze een bijdrage aan het vinden van de gezamenlijke belangen. Hoe het resultaat er uit zal zien, weten we nog niet. Daar is het gebiedsproces voor, zodat er een landschap ontstaat waarin ieders belang ertoe doet en dat voldoet aan de eisen van deze tijd.

Dit is helemaal de manier waarop MLG vanuit het gebied wil werken, en Christiaan zelf ook. Hij is blij met deze opdracht: ‘Het is een heel mooi gebied, waar we met elkaar kijken wat nodig is om het in de toekomst nog mooier te maken. Voor het gebied zelf, zodat het voor mensen én de natuur waardevol is. Dat ik mag helpen dat in goede banen te leiden, daarvoor spring ik ’s morgens graag mijn bed uit!’

Vorig project:
Beleidsvisie Stadserven Kampereiland

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.