GGA Visiefase voor N2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen

Na de Verkenning in 2021 en een extra tussenstap met een Overbrugging in de 1e helft van 2022 ondersteunt MLG nu de gebiedspartners in N2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen met het opstellen van een Visie. Met een Intentieverklaring hebben de gebiedspartners hun gezamenlijke verantwoordelijkheid op de beleids- en gebiedsdoelen onderstreept én spraken ze af zich in te zetten voor een integraal en gedragen toekomstperspectief voor het gebied. MLG leidt de gebiedspartners door dit proces met ondersteuning van landschapsbureau Verhoeven & De Ruijter.

De Visie als eindproduct is geen doel op zich, maar een middel om verder te komen in het gebiedsproces. Een spoorboekje voor een GGA bestaat namelijk niet; in ieder gebied en iedere fase is het zoeken naar de juiste aanpak op dat moment. Dat vraagt veel denkkracht, creativiteit en flexibiliteit van ons als procesbegeleiders, maar zorgt uiteindelijk voor een beter proces en een beter product. In de sessies met de gebiedspartners stellen wij onszelf als begeleiders steeds de vraag: wat hebben de gebiedspartners nodig om verder te kunnen komen in de visiefase en hoe kunnen we daar richting aan geven en ruimte voor bieden?

Naast het opstellen van een Visie, zetten we in op de volgende sporen:

  • Begeleiden van benodigde onderzoeken en analyses;
  • Implementeren van informatie uit nieuwe onderzoeken, analyses, kamerbrieven e.d. in gebiedsproces.
Vorig project:
Gebiedsproces Elperstroom

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.