.

GOB-Aanvraag gemeente Tilburg

GOB-Aanvraag gemeente Tilburg
In opdracht van: Gemeente Tilburg
Datum: 2017

Opdrachtomschrijving

Gemeente Tilburg heeft in B5 verband een bod uitgebracht bij de provincie voor de realisatie van een fors areaal provinciaal natuurnetwerk. Op Tilburgs grondgebied gaat het om circa 130ha. Bijzonder aan dit voorstel is dat de huidige begrenzing van het natuurnetwerk nauwelijks tot een opgave leidt. Onderdeel van het bod van de gemeentes is om in overleg met de provincie tot herbegrenzing van het provinciale natuurnetwerk te komen. In Tilburg krijgt dit o.a. vorm in het deelprogramma Stadsbos013.

De doelstellingen in het Stadsbos013 zijn om de agrarische en overige gronden die eerder buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk zijn gelaten te herbegrenzen en in te richten als natuur. Daarnaast wordt de ecologische structuur versterkt waarbij ook recreatieve en educatieve functies zoveel als mogelijk worden geïntegreerd in het plan. MLG ondersteunt gemeente Tilburg met het schrijven van een subsidieaanvraag en projectvoorstel voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Uiteraard wordt deze aanvraag opgesteld in nauwe samenwerking met gemeente Tilburg en andere betrokkenen.