.

Herverkaveling Sarsven en de Banen

Herverkaveling Sarsven en de Banen
In opdracht van: Provincie Limburg
Datum: 2015

Opdrachtomschrijving

Bij dit wettelijke herverkavelingsproject wordt de landschappelijke kwaliteit verbeterd en wordt een duidelijke scheiding tussen natuur en landbouw gemaakt. Ook wordt er vanuit het Nieuw Limburgs Peil gewerkt aan anti-verdrogingsmaatregelen in het gebied en worden de landbouw- en recreatiestructuren in het gebied versterkt.
In deze samenwerking met gemeente Nederweert, stichting Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Waterschap Peel en Maasvallei, heeft MLG de provincie in de procesvoering en voorbereiding uitvoering ondersteund.
“Lizette heeft een hands-on mentaliteit. Daarmee geeft ze de mensen buiten het gevoel dat ze oog heeft voor hun standpunt en de doelen weet te vertalen naar gedragen maatregelen. Dat geeft vertrouwen, zowel in het gebied als aan de kant van de opdrachtgever en de bestuurscommissie Sarsven en de Banen.”, aldus Inger Orbons-Hettema, projectmanager bij Provincie Limburg.