HOP – Haarvaten Op Peil

Het is altijd spannend als je een offerte hebt gemaakt voor een project wat je wel heeeeel graag uit zou willen voeren… Maar, de kogel is door de kerk, samen met @Aveco de Bondt gaan we HOP, aan de slag!

HOP staat voor ‘Haarvaten Op Peil’ en maakt onderdeel uit van het programma @ZON (Zoetwater Oost Nederland). Binnen Haarvaten Op Peil wordt met gebiedspartners intensief samengewerkt aan het vasthouden van water op de hoge zandgronden, in de zogenaamde haarvaten van het watersysteem. Het doel hiervan is het realiseren van een klimaatbestendig en robuust watersysteem, zodat de gebruikers van het gebied, ook ten tijden van droogte, hun terreinen en landerijen goed kunnen bewerken en beheren.

Binnen dit project zoomen we in op de Waardevolle Kleine Wateren (WKW’s), kleine beekjes die ecologisch waardevol zijn en stellen we vragen als: Welke aanpassingen zou je kunnen doen om water langer vast te houden en de waterkwaliteit te verbeteren? Op welke plek zou je een maatregel het beste kunnen toepassen? Is een maatregel effectief en haalbaar? En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe kijken de gebiedspartners zoals terrein beherende organisatie, het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), de agrarische sector en andere inwoners van het gebied tegen de maatregel aan? Sluit deze voldoende aan bij de behoefte van de gebruiker en beheerder van het gebied?

Leuke vragen waar Rob Huisman, Keesjan Douw, Janneke Diels, Anneloes de Groot en Hessel Jan Doornbos aankomende periode vol enthousiasme mee aan de slag gaan. Met onze voeten in de klei (en in dit geval letterlijk in het zand 😊), zoals je van ons kent.

Vorig project:

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.