.

Inpassingsvisie A1 Apeldoorn-Azelo

Inpassingsvisie A1 Apeldoorn-Azelo
In opdracht van: DLG
Datum: 2014

Opdrachtomschrijving

Voor de project A1 Apeldoorn-Azelo werken RWS, Provincie Overijssel en Gelderland en aanliggende gemeenten samen aan een capaciteitsuitbreiding voor deze rijksweg.

In 2015 is een inpassingsvisie opgeleverd om de ruimtelijke ambitie, kaders en visie voor de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg te formuleren.

MLG heeft voor de (toenmalige) opdrachtgever DLG de projectleiding verzorgd.