Klimaatadaptatie hoge zandgronden

In het kader van het Deltaprogramma Hoge Zandgronden is het vanuit Waterschap Brabantse Delta (WSBD) een belangrijke ambitie om (meer) zoet water vast te houden en daarmee een meer klimaat-robuust watersysteem te realiseren (klimaatadaptatie)

De vraag die hieraan gekoppeld is, is om gezamenlijk met het gebied een (water)gebiedsplan te ontwikkelen dat leidt tot een Project Start Document (PSD). Hierin zijn bouwstenen uitgewerkt in deelprojecten met daarbij concrete Beheer & Uitvoeringsmaatregelen. MLG B.V. zorgde voor de procesbegeleiding om tot deze producten te komen en heeft waar nodig  ook inhoudelijk bijgedragen.

Vorig project:
Randweg Opheusden, Gemeente Neder-Betuwe

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.