.

Landinrichtingen Staphorst, Enschede-Noord en Losser

Landinrichtingen Staphorst, Enschede-Noord en Losser
In opdracht van: Provincie Overijssel
Datum: 2017

Opdrachtomschrijving

Deze landinrichtingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie Overijssel en worden door bestuurscommissies aangestuurd. De landinrichting Staphorst bevindt zich in de afronding van de ruilplanfase. Sinds de zomer van 2017 heeft een team inhoudelijke adviseurs onder leiding van Sander Uiterwijk gewerkt aan het opstellen van kavelaanvaardingsvoorstellen, voor de ruim 400 betrokken agrariërs. Deze worden uitgewerkt tot contracten die gereed moeten zijn als de kavelovergang plaats gaat vinden. De landinrichtingsprojecten Enschede-Noord en Losser bevinden zich inmiddels in de eindfase. De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van de laatste kavelaanvaardingswerken en het opstellen van de eindafrekening met de belanghebbenden in de gebieden. De provincie stuurt ook de inzet van het Kadaster in de drie projecten aan. MLG ondersteunt de provincie en de partners in deze landinrichtingen met een interim projectleider en een inhoudelijke adviseur.