Landinrichtingen Staphorst, Enschede-Noord en Losser

Deze landinrichtingen vallen onder de verantwoordelijkheid van Provincie Overijssel en worden door bestuurscommissies aangestuurd. De landinrichting Staphorst koerst nu aan op de kavelovergang per februari 2021, wanneer alle agrariërs hun nieuwe percelen in gebruik gaan nemen.. Daarnaast zijn de voorbereidingen op de Lijst der Geldelijke Regelingen in volle gang. De zogeheten schatting is najaar 2019 uitgevoerd. Veel agrariërs kijken uit naar de uitkomsten van deze schatting, waarin duidelijk wordt wat ze moeten bijdragen aan de landinrichting. In de periode zomer 2015 – eind 2019 gaf Sander Uiterwijk leiding aan een team adviseurs dat werkte aan diverse inhoudelijke opgaven en stuurde hij het Kadaster aan: opstellen kavelaanvaardingscontracten voor de ruim 400 betrokken agrariërs, adviezen rechtbank, bestuursadviezen n.a.v. hoorzittingen, communicatie (nieuwsbrieven, website) e.d. De landinrichtingsprojecten Enschede-Noord en Losser bevinden zich in afronding: het uitvoeren van de laatste inningen en uitbetalingen.

Vorig project:
Gebiedsontwikkeling de Vlijt Apeldoorn

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.