.

Manager projectbeheersing ruimte voor de rivier

Manager projectbeheersing ruimte voor de rivier
In opdracht van: Waterschap Drents Overijssels Delta
Datum: 2009-heden

Opdrachtomschrijving

Het waterschap is vanaf 2009 de realisator van twee grote Ruimte voor de Rivier projecten.
In Deventer is meer ruimte voor de rivier gemaakt door uiterwaardvergravingen en in Zwolle is ook de dijk landinwaarts verlegd. MLG B.V. (Jan Barwegen) verzorgt de rol van projectbeheersing bij de afronding van het Zwolse project. Jan heeft gezorgd voor het aanscherpen van de beheersafspraken en –plannen met de eindbeheerders. Ook was hij verantwoordelijk voor Oplevering naar Waterschap en Overdracht naar beheerders in 1 dag. In de laatste fase zijn de werkzaamheden gericht op de financiële en administratieve afhandeling van het project (verantwoordingsrapportage en finale kwijting). Jan is projectbeheerser op deze projecten sinds september 2009.