.

Manager projectbeheersing waterketen

Manager projectbeheersing waterketen
In opdracht van: Waterschap Drents Overijssels Delta
Datum: 2018

Opdrachtomschrijving

Het waterschap heeft binnen de afdeling Projectrealisatie diverse projectteams. Het team Waterketen verzorgt de kleinere uitvoeringsprojecten binnen het zuiveringsproces. MLG B.V. levert de
Manager projectbeheersing. Jan Barwegen is de medebedenker van een vernieuwde werkwijze en maakstrategie, waarbij het gaat om aandacht voor goed opdrachtgeverschap binnen het waterschap en benutten van de kwaliteiten van de markt.