.

MidTerm Review Verkaveling provincie Overijssel

MidTerm Review Verkaveling provincie Overijssel
In opdracht van: Provincie Overijssel
Datum: 2016

Opdrachtomschrijving

In opdracht van de provincie Overijssel heeft MLG de Mid Term Review (MTR) van het herverkavelingsprogramma landbouwstructuurverbetering Overijssel opgesteld. MLG heeft die opdracht gekregen vanwege haar ruime ervaring met herverkavelingsopgaven. De klus behelste in hoofdzaak analyse van de huidige verkavelingssituatie, opmaken van een tussenbalans en doen van aanbevelingen voor de resterende programmaperiode. Via het voeren van diverse diepte-interviews met betrokkenen, heeft MLG het benodigde inzicht verkregen. Eind mei 2016 is de rapportage opgeleverd.