Natuurcompensatie N18 Varsseveld Enschede

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft MLG de project- en procesbegeleiding van 33 hectare EHS-natuurcompensatie op zich genomen voor de aanleg van de N18 (nieuwe Twenteroute). Daarbij was het de uitdaging om niet alleen de hectares in te vullen, maar dit ook op een kwalitatief hoogwaardig niveau te doen.
MLG heeft vanuit haar kennis van gebiedsontwikkeling én procesbegeleiding een cruciale rol gespeeld door verschillende partijen bij elkaar te brengen en de kennis en ervaring van al die partijen te bundelen.

In goede samenwerking met particulieren, Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer, Landgoed Lankheet en meerdere gemeenten zijn er niet alleen wat boompjes geplant maar is er waardevolle natuur en beekherstel gerealiseerd en zijn er zelfs middeleeuwse vloeiweiden hersteld.

Vorig project:
Verkenning Gebiedsgerichte Aanpak in de Grenscorridor

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.