.

Natuurcompensatie N18 Varsseveld-Enschede

Natuurcompensatie N18 Varsseveld-Enschede
In opdracht van: Rijkswaterstaat
Datum: 2016 - heden

Opdrachtomschrijving

Rijkswaterstaat zorgt voor een nieuwe rijksweg (N18) tussen Groenlo en Enschede. Voor deze ruimtelijke ontwikkeling wordt natuur gecompenseerd. Naast de groene inpassing langs de nieuwe weg wordt er ook verspreid over de regio ca. 35 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Vanuit MLG B.V. coördineert Ynte Bekema dit en zorgt dat de nieuwe natuur in de regio gerealiseerd wordt. Haalbaar, betaalbaar en in samenspraak met de belanghebbenden in het gebied.

De N18 is nu druk en onveilig voor omwonenden. Behalve het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van de regio, onder meer voor de economische ontwikkeling van het gebied. Het vernieuwen van de weg zorgt voor een verandering in het gebied die ook planten, dieren en natuurgebieden kan beïnvloeden. In eerste instantie worden maatregelen genomen om de verstoring zoveel mogelijk te beperken. De verstoring die toch optreedt, of het areaal dat in verband met de nieuwe weg moet wijken wordt ruim gecompenseerd.

Door samen te werken met particulieren, waterschap en terreinbeheerder als Staatsbosbeheer wordt de natuurcompensatie optimaal ingezet voor het gebied. Zo worden bijvoorbeeld in samenwerking met particulieren twee landgoederen uitgebreid. En door samen te werken met het waterschap kan beekherstel gecombineerd worden met natuurontwikkeling.
Planning
Op dit moment zijn de werkzaamheden al goed zichtbaar in het gebied, de openstelling van de nieuwe weg is gepland in 2018. Ook aan de natuurcompensatie wordt gewerkt, een deel daarvan is al gerealiseerd. Voor andere gebiedjes worden nu de plannen gemaakt. De planning is dat laatste stukken natuur in 2019 gerealiseerd worden.
Meer informatie: http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/n18-varsseveld-enschede