Natuurinclusief bouwen in Overijssel

In stedelijke ontwikkelingen komen (nieuw)bouw, renovatie en sloopprojecten al gauw in aanraking met beschermde vogelsoorten, zoals broedende gierzwaluwen en huismussen of kraamkolonies en winterverblijven van gewone dwergvleermuizen of de laatvlieger. Binnen het team Beleidsontwikkeling en Realisatie van de Provincie Overijssel heeft MLG bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuw beleid voor soorten, die in de Wet Natuurbescherming beschermd zijn.

Jeroen Veldman van MLG heeft geholpen in het vertalen van het voormalige beleid van de vroegere Flora- en faunawet naar actueel provinciaal beleid. Zo heeft hij meegewerkt aan het ontwikkelen van een actuele lijst van jaarrond beschermde nesten van vogels op provinciaal niveau. Ook heeft Jeroen bijgedragen aan de beleidskaders voor beschermde soorten bij evenementen.

Tenslotte werkte MLG aan beleidsontwikkeling voor het samengaan van verduurzaming door na-isolatie van woningen met het behoud van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen.

Vorig project:
Landgoederen Oldenzaal

Lees ook eens een van onze blog artikelen!

Alle blog artikelen

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.