.

Natuurinclusief bouwen in Overijssel

Natuurinclusief bouwen in Overijssel
In opdracht van: Provincie Overijssel
Datum: 2e helft 2019

Opdrachtomschrijving

Jeroen Veldman gaat voor de provincie aan de slag met natuurinclusief bouwen, particuliere bouw- en renovatieprojecten en ontheffingsaanvragen. De opdracht betreft het ontwikkelen van beleidsinformatie om het voor de particulier, vergunningverlener bij de gemeente en ontheffingsverlener bij de provincie eenvoudiger te maken. De doelen van het project zijn het bewustmaken van de mogelijkheden om soortbescherming te laten samengaan met de ontwikkeling in de woningbouw en het in stand houden van de Overijsselse populaties beschermde dieren die relatief veel in stedelijk gebied voorkomen.
Provincie Overijssel heeft binnen de eenheid Natuur & Milieu verschillende projectteams. Het team Beleidsontwikkeling en Realisatie verzorgt de ontwikkeling van beleid voor soorten die in de Wet natuurbescherming beschermd zijn. In stedelijke ontwikkelingen komen (nieuw)bouw-, renovatie en sloopprojecten al gauw in aanraking met beschermde soorten, zoals broedende gierzwaluwen en huismussen, of kraamkolonies en winterverblijven van gewone (dwerg)vleermuizen.