Natuurinclusief bouwen in Overijssel

Jeroen Veldman gaat voor de provincie aan de slag met natuurinclusief bouwen, particuliere bouw- en renovatieprojecten en ontheffingsaanvragen. De opdracht betreft het ontwikkelen van beleidsinformatie om het voor de particulier, vergunningverlener bij de gemeente en ontheffingsverlener bij de provincie eenvoudiger te maken. De doelen van het project zijn het bewustmaken van de mogelijkheden om soortbescherming te laten samengaan met de ontwikkeling in de woningbouw en het in stand houden van de Overijsselse populaties beschermde dieren die relatief veel in stedelijk gebied voorkomen.

Provincie Overijssel heeft binnen de eenheid Natuur & Milieu verschillende projectteams. Het team Beleidsontwikkeling en Realisatie verzorgt de ontwikkeling van beleid voor soorten die in de Wet natuurbescherming beschermd zijn. In stedelijke ontwikkelingen komen (nieuw)bouw-, renovatie en sloopprojecten al gauw in aanraking met beschermde soorten, zoals broedende gierzwaluwen en huismussen, of kraamkolonies en winterverblijven van gewone (dwerg)vleermuizen.

Junior projectmanager
Quirijn Wanrooij

“Vooral de beleving en de drive van de groep boeren die namens alle ondernemers direct betrokken waren in dit proces hebben indruk op mij gemaakt. Zij probeerden verder vooruit te kijken, staken écht hun nek uit binnen de hechte ondernemers-groep en keken écht op een ondernemende manier naar de kansen. Daardoor maakten ze ook iets los bij de betrokken projectpartners. Met name het waterschap heeft ook zijn beste beentje voorgezet om er een succes van te maken. Dankzij de kennis en energie van de mensen in het gebied werden er oplossingen “buiten de box” gevonden.”

Vorig project:
Landinrichtingen Staphorst, Enschede-Noord en Losser

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.