.

Natuurnetwerk Brabant realiseren

Natuurnetwerk Brabant realiseren
In opdracht van: Stichting Duurzaamheidsvallei
Datum: 2019

Opdrachtomschrijving

Provincie Noord-Brabant heeft in het beekdal van de Voorste Stroom, de ambitie om het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren. In het projectgebied, genaamd Benedictus, is door Stichting Duurzaamheidsvallei aan MLG B.V. gevraagd om de groene ontwikkelkansen in beeld te brengen. In samenwerking met Badus Bodem & Water heeft Jeroen Veldman de natuurambitiekaart nader uitgewerkt. De verkennende studie leverde meer inzicht in de ecologische waarden, hydrologische en bodemkundige toestand en de kansen voor natuur en landschap.

Met deze verkennende studie naar de groene ontwikkelkansen ligt er nu een onderbouwing om met behulp van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) de natuurambities te gaan realiseren. Het beekdal van de Voorste Stroom kan als kleinschalig cultuurlandschap met een kronkelende natuurrijke beek, vochtige hooilanden en bosschages en houtwallen een bijzonder en waardevol onderdeel van het NNB worden.