.

Natuurontwikkeling Deldenerbroek

Natuurontwikkeling Deldenerbroek
In opdracht van: Provincie Overijssel
Datum: 2016

Opdrachtomschrijving

Vanaf de uitwerking van het voorlopige ontwerp tot en met de begeleiding van de uitvoering als aanspreekpunt namens de opdrachtgever, is MLG betrokken bij dit project. Met een projectomvang van circa 200.000 m3 grondverzet, waaronder de aanleg van circa 3 kilometer nieuwe beek en meer dan 50 hectare afgravingen ten behoeve van verschraling en vernatting, heeft dit project veel effect op de directe omgeving. Na de voorbereiding heeft de daadwerkelijke realisatie bijna een jaar geduurd. MLG heeft de provincie ondersteund als omgevingsmanager en projectleider en met inhoudelijke advisering over de uit te voeren maatregelen.