.

Omgevingsmanagement LIFE+ project Mariapeel

Omgevingsmanagement LIFE+ project Mariapeel Omgevingsmanagement LIFE+ project Mariapeel
In opdracht van: Staatsbosbeheer
Datum: 2016

Opdrachtomschrijving

Voor het Natura2000-gebied Mariapeel is, evenals de Deurnsche Peel en Groote Peel, herstel van het unieke hoogveen het doel. De EU, provincies Limburg en Brabant en de betrokken waterschappen ondersteunen dit met onder andere LIFE+ subsidie. Het watersysteem moet worden aangepast zodat water langer in het gebied blijft. Tevens is het nodig de (uitheemse) Trosbosbesstruiken die het gebied overwoekeren te verwijderen. En wel zodanig dat cultuurhistorische waarden vanuit onder andere de turfwinning zo min mogelijk worden aangetast en wateroverlast in de omgeving wordt voorkomen.
MLG zorgt, naast ondersteuning van de projectleider, voor het omgevingsmanagement binnen het projectteam van Staatsbosbeheer. Dit betekent: onderhouden van contact met de omgeving, sturen op draagvlak en communicatie en zorgen voor de vertaalslag van cultuurhistorische en landschappelijke waarden richting uitvoering.  
Voor meer info zie: http://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/