.

Onderzoek ‘borging ruimtelijke kwaliteit’ in prestatie-contracten

Onderzoek ‘borging ruimtelijke kwaliteit’ in prestatie-contracten
In opdracht van: Rijkswaterstaat
Datum: 2017

Opdrachtomschrijving

De ruimtelijke kwaliteit van het Rijkswaterstaat-areaal wordt niet altijd ten volle benut. Er zijn vaak kansen door werkzaamheden te combineren, maar er wordt meestal voorrang gegeven aan ‘veiligheid en doorstroming’. Hierdoor krijgen technische oplossingen de voorkeur boven ‘esthetisch meer verantwoorde keuzes’. Lastig in dit verhaal is, dat ruimtelijke kwaliteit & vormgeving een sterk subjectief karakter heeft: elke gebruiker definieert kwaliteit vanuit zijn eigen belang en beleving.

Vanuit zijn ervaring binnen Rijkswaterstaat en kennis als landschapsontwerper/stedebouwkundige heeft Paul een adviesrapport geschreven dat gaat over het "Borgen van Ruimtelijke Kwaliteit in het beheer- en onderhoudsproces". Hiervoor is naast veel literatuuronderzoek ook een 'cultuuronderzoek' gedaan binnen de RWS-organisatie, door middel van diverse interviews.

Doel is om handvaten te definiëren die aanleiding geven om de ruimtelijke kwaliteit binnen het onderhoud beter te borgen. Daarnaast worden enkele knelpunten uitgelicht en aanknopingspunten gegeven voor verbetering.