Ontwikkeling heggenlandschap Unesco werelderfgoed gebied

Het kleinschalig landschap van de Maasheggen

Op de westelijke flanken van de Maas strekt zich een fraai landschap uit. Het betreft een Unesco-werelderfgoed-gebied. De Maasheggen kenmerkt zich door een patroon van kleine kavels dat door heggen wordt begrensd. Het eeuwenoude landschap is behouden gebleven.

Jeroen werkt voor Staatsbosbeheer aan de ontwikkeling van dit heggenlandschap. Met nieuwe percelen, die ingericht worden met heggen van meidoorn, rode kornoelje, hondsroos, kardinaalsmuts en een scala van andere inheemse soorten wordt dit cultuurlandschap in stand gehouden. Koeien grazen in de percelen. De das voelt zich hier ook goed thuis. In de heggen broeden veel vogelsoorten, waaronder de zeldzame zomertortel. In het voorjaar ontstaan prachtige witte linten van bloeiende struiken.

MLG helpt door ondersteuning in vergunningaanvragen, het opstellen van inrichtingsplannen, het aanvragen van subsidies en het aanbesteden van de aanplant. Jeroen verzorgt ook de begeleiding van de uitvoering.

Vorig project:
Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.