.

Particuliere natuurrealisatie

Particuliere natuurrealisatie
In opdracht van: Provincie Overijssel
Datum: juli 2018

Opdrachtomschrijving

In opdracht van Provincie Overijssel worden enkele percelen van de provincie, in combinatie met particulier eigendom, omgevormd van landbouw naar natuur. MLG B.V. inventariseert de wensen en mogelijkheden en voert het benodigde onderzoek uit en werkt dit uit tot een inrichtingsplan. Daarbij stellen we de documenten voor een uitvoeringscontract op, verzorgen de aanbesteding en begeleiden de daadwerkelijke uitvoering. We werken in dit project nauw samen met het Adviesloket Bodem&Natuur en gebruiken de Soil-Smart methode om de natuurpotenties te onderzoeken en maximaal te benutten. De omvorming van landbouwgrond naar natuurtypen zoals kruidenrijk grasland of vochtig hooiland wordt vaak gezien als een langdurig traject en wordt vooral gekoppeld aan de fosfaattoestand van de bodem. Met behulp van Soil-Smart hebben we een manier gevonden waarbij dit anders en ook sneller kan met lagere kosten. Alles draait hierbij om het bereiken van een evenwicht in alle mineralen (niet alleen stikstof en fosfaat) en het stimuleren van de juiste bodembiologie. Het streven bij de inrichting van de percelen is erop gericht dat er zo min mogelijk afgegraven wordt; dit bespaart niet alleen op kosten, maar zo benutten we ook het reeds aanwezige bodemleven optimaal. De Soil-Smart methode zorgt ervoor dat o.a. het (historische) landschap meer in tact blijft en de hydrologische buffercapaciteit niet verstoord wordt. De fysieke inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd in de zomer van 2018; het monitoren en verbeteren van de bodembalans loopt door tot in 2020.