.

PAS Landgoederen Oldenzaal

PAS Landgoederen Oldenzaal
In opdracht van: Provincie Overijssel
Datum: 2017

Opdrachtomschrijving

MLG ondersteunt het projectteam van Provincie Overijssel voor de uitvoering van de PAS-maatregelen in het prachtige Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal.
Het gebied ligt op de stuwwal van Oldenzaal (tussen Oldenzaal, Losser en Lutte). Op deze stuwwal ontspringen meerdere beken, welke deels afwateren richting de Dinkel in het oosten en deels naar de Regge in het westen. Het gebied wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en hoogteverschillen met droge en vochtige bossen. Het is buitenlands mooi en een absolute aanrader! Vooral verdroging en eutrofiëring bedreigen hier de waardevolle natuur. De herstelmaatregelen richten zich vooral op Vochtige alluviale bossen en Eiken-haagbeukenbossen. Deze bossen hebben een sterke relatie met grondwater en de invloed van de beken. De verdere concretisering van de benodigde maatregelen vormt een mooie uitdaging voor Keesjan Douw die hier mee aan de slag is gegaan. Hij is als technisch manager onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitwerking van de maatregelen en zorgt voor de begeleiding van de daadwerkelijke realisatie ervan.