.

PAS maatregelen Staatsbosbeheer Overijssel

PAS maatregelen Staatsbosbeheer Overijssel
In opdracht van: Staatsbosbeheer
Datum: 2017

Opdrachtomschrijving

Voor alle natuurgebieden in beheer bij SBB, zijn in 2017 planuitwerkingen met betrekking tot de zogeheten interne maatregelen opgesteld. Herstelmaatregelen die de negatieve invloed van stikstofdepositie op de natuurgebieden tegengaan en die de gebieden sterker maken. Maar ook maatregelen waarvoor zorgvuldige communicatie met de omgeving een vereiste is.
MLG heeft voor twee gebieden de projectleiding en levert aanvullend inhoudelijke expertise verzorgd.