.

PAS-monitoringsplannen voor procesindicatoren

PAS-monitoringsplannen voor procesindicatoren PAS-monitoringsplannen voor procesindicatoren
In opdracht van: Provincie Noord-Brabant
Datum: 2018

Opdrachtomschrijving

Voor de Natura 2000-gebieden “Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek” en “Strabrechtse heide & Beuven” ontwikkelt MLG B.V. een monitoringsplan om de ontwikkeling van de habitattypen via proces-indicatoren te kunnen volgen. Provincie Noord-Brabant heeft in het kader van de PAS de ambitie om voor alle PAS-gebieden binnen de provincie zorgvuldig de ontwikkeling te kunnen volgen. De monitoringsplannen die MLG B.V. ontwikkelt voor de twee Natura 2000-gebieden hebben als doel om de monitoring op een efficiënte en doelgerichte wijze te kunnen uitvoeren.
MLG B.V. verzamelt en bundelt de aanwezige gebiedskennis en meetnetten van de terreinbeherende organisaties. Deze meetnetten worden per gebied uitgewerkt in een monitoringsplan dat een indicatie van de ontwikkeling van elk habitattype moet bieden. In de monitoringsplannen worden keuzes gemaakt welke procesindicator gemeten dient te worden en aan welke PAS-maatregel deze indicator is gekoppeld. De uitvoering van het monitoringsplan kan vroegtijdig positieve of negatieve trends signaleren.