.

PAS Springendal-Dal van de Mosbeek

PAS Springendal-Dal van de Mosbeek
In opdracht van: LTO
Datum: 2016

Opdrachtomschrijving

LTO heeft als bestuurlijk trekker, in opdracht van Provincie Overijssel, het voortouw genomen om voor het Springendal-Dal van de Mosbeek het maatregelen pakket in het kader van de PAS te valideren en verifiëren.
Als projectteam hebben ze vanaf het begin ingezet op het gebruiken van de kennis van de eigenaren in het gebied. Deze eigenaren, waarvan sommige families er al honderden jaren wonen en leven, kennen hun gronden en de abiotische factoren het beste. Daarom is het Fieldlab (bestaande uit een ecoloog, hydroloog en landbouwdeskundige) bij alle eigenaren thuis aan de keukentafel (en in het weiland) geweest om te praten over de maatregelen en de gronden waarop deze maatregelen liggen. Dankzij de medewerking van alle eigenaren komt er kennis boven tafel die het Fieldlab gebruikt om te bepalen of we de juiste maatregelen nemen voor de aanwezige habitats. Deze informatie is gebundeld in een Inrichtingsplan.
Rol van MLG
Als technisch manager van dit project heeft Vanya Berk (samen met het Fieldlab) al deze kennis omgezet in bruikbare en leesbare informatie voor eigenaar en ambtenaar. Deze informatie is gebundeld in verschillende documenten, te weten: feitenkaarten, boorgegevens, onderbouwingen per perceel en het basisdocument. Bij elkaar bevatten deze documenten zo’n 700 pagina’s en zijn ze samengevat in een Inrichtingsplan.
Vervolg
De concepten van deze documenten zijn besproken met de eigenaren en vervolgens met de ambtenaren van alle partners in dit gebiedsproces. Vanya gaat nu alle commentaren en aanvullingen die worden ontvangen, bundelen en samen met het projectteam verwerken. Waarbij de eigenaren en het Fieldlab opnieuw een plek krijgen, zodat ze samen tot een gedragen Inrichtingsplan (door eigenaar en ambtenaar) komen voor het N2000 gebied Springendal-Dal van de Mosbeek.