.

Pilot De Regge, Overijssel

Pilot De Regge, Overijssel
In opdracht van: Provincie Overijssel
Datum: 2015

Opdrachtomschrijving

In dit pilotproject heeft Provincie Overijssel via een openbare inschrijving een nieuwe eigenaar en beheerder voor 84 ha natuurgrond gezocht. Bijzonder aan dit project was dat het gebied nog niet was ingericht en daarom met een goede beschrijving van de kwalitatieve verplichtingen in de markt is gezet. Omdat iedereen hierop in mocht schrijven, was het borgen van de gewenste natuurkwaliteit van groot belang en vroeg dat creativiteit in de op te stellen aanbestedingsdocumenten en contracten. Provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen zijn samen opgetrokken in dit proces, waarbij MLG als rechterhand van de projectleiding advisering en het projectsecretariaat heeft verzorgd.