In opdracht van: Provincie Overijssel Datum: 2018 — heden

Proces : Cruijslandse Kreken

Marco als Procesregisseur & Joost als Gebiedsmakelaar

Wat als partijen iets doen wat niet meteen hun eigen belang is maar waarmee ze wel partners in het gebied vooruit helpen? Dan zou het zomaar kunnen dat die partner iets gaat doen waarmee zíj geholpen zijn. Binnen dit project gingen boeren natuurstroken ontwikkelen aan de historische kreken en als tegenprestatie zou het waterschap technische maatregelen treffen om de waterstand in de polder nog beter te kunnen beheersen. Vanuit het gedeelde belang om een duurzaam watersysteem te realiseren tegen redelijke kosten heeft men de samenwerking gezocht waarbij wij als onafhankelijke procesregisseur partijen hebben begeleid.

Dit proces leverde (zoals zo vaak) in eerste instantie begrip en respect voor elkaar op doordat partijen structureel met elkaar aan tafel gaan en zich kwetsbaar op durven te stellen. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij iedereen zijn stoute schoenen heeft aangetrokken om het maatschappelijke belang (waaronder het eigen belang) gerealiseerd te krijgen. Ieder realiseerde zich heel goed dat men elkaar nodig had om dat totaal voor elkaar te krijgen. Zo is met veel doorzettingsvermogen de basis gelegd voor ca 3 km EVZ en diverse water en recreatieve maatregelen in dit prachtige gebied.

Vorig project:
Gebiedsplan A1-zone Salland & Twente

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.