.

Proces- en contractmanagement Onderhoudsteam MN

Proces- en contractmanagement Onderhoudsteam MN
In opdracht van: Rijkswaterstaat
Datum: 2016-2018

Opdrachtomschrijving

Het onderhoud van het hoofdwegennetwerk is een grote en belangrijke opgave van Rijkswaterstaat. De regio Utrecht (midden-Nederland) is één van de drukste knooppunten van Nederland en heeft daardoor te maken met veel stakeholders, veiligheidsissues, verbetervoorstellen en contractwijzigingen. Om de wegen in stand te houden en veiliger te maken, is het van belang dat de samenwerking tussen diverse (RWS)teams en de uitvoerende opdrachtnemer soepel verloopt. Daarnaast is het van belang dat de “papieren stroom” net zoals de doorstroming op de wegen soepel gaat. Hiervoor is naast uniform contractmanagement, ook een goed functionerend werkproces van belang.

Paul Winkelmolen is gevraagd om als procesadviseur en (a.i.) contractmanager het samenwerkingsproces te organiseren, verbeteren en (uiteindelijk) over te dragen aan de nieuwe contractmanager. De opdracht begon met de implementatie van het landelijke VTW-proces (Groene kamer-model) en kreeg daarna dit vervolg op het moment dat de zittende contractmanager vertrok. Paul is het voornaamste aanspreekpunt voor de Projectmanager van Rijkwaterstaat en de contactpersonen van de opdrachtnemer.