Procesbegeleiding Boermarke Zeijen

De 12 agrariërs van Boermarke Zeijen hebben in 2019 een circulair markeplan opgesteld, waarmee ze het gebied en hun ondernemingen verder duurzaam willen ontwikkelen. Dit plan heeft ook de belangstelling van het Ministerie van LNV. Dit initiatief maakt inmiddels deel uit van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) van de provincie Drenthe. Prolander, de uitvoeringsorganisatie landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen, heeft de opdracht van provincie Drenthe om de Boermarke Zeijen te ondersteunen bij dit proces. Prolander heeft daartoe Sander Uiterwijk vanuit MLG B.V. ingeschakeld voor de rol van procesbegeleider/projectleider in de periode mei 2019 – eind 2021. Zijn eerste opdracht was het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor het kringloopbestuur van de Boermarke. Het begin 2020 opgestelde samenwerkingsplan wordt door alle partijen gesteund.

Sander stuurde vanaf medio 2020 in de rol van secretaris Naobergroep Zeijen/projectleider het operationele samenwerkingsproces en de verantwoording daarover aan. Dit alles in samenwerking met betrokken partijen als Agrifirm, Dorpsbelangen Zeijen, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Tynaarlo, LTO. Dit initiatief, ontstaan vanuit het gebied, is natuurlijk de MLG-filosofie ten voeten uit!
Medio 2021 is het plan van aanpak kringlooplandbouw Zeijen aangeboden aan het Ministerie van LNV, met als doel het verkrijgen van de gewenste experimenteerstatus voor de boermarke. Daarbij wordt de boermarke in fiscaal/economisch opzicht (op onderdelen) mogelijk als één bedrijf gewaarmerkt. Maar tot het zover komt hebben de aangesloten boeren nog een pittige weg te gaan. Omdat agrarische, bedrijfseconomische kennis voor de projectleider onontbeerlijk is voor dit vervolg, is de taak van Sander begin 2022 overgenomen door een agrarisch adviseur. Daarmee kwam de inzet van Sander voor dit project ten einde.

 

 

Vorig project:
Natuurinclusief bouwen in Overijssel

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.