.

Procesbegeleiding Boermarke Zeijen

Procesbegeleiding Boermarke Zeijen
In opdracht van: Prolander
Datum: 2019

Opdrachtomschrijving

De 12 agrariërs van Boermarke Zeijen hebben het initiatief genomen in het opstellen van een circulair markeplan, waarmee ze het gebied en hun ondernemingen verder duurzaam willen ontwikkelen. Dit plan heeft inmiddels ook de belangstelling van met Ministerie van LNV. Prolander, de uitvoeringsorganisatie landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen, heeft de opdracht van Provincie Drenthe de Boermarke Zeijen te ondersteunen bij dit proces. Prolander heeft daartoe Sander Uiterwijk vanuit MLG B.V. ingeschakeld om de rol van procesbegeleider in de periode mei – november 2019 op zich te nemen. Zijn belangrijkste opdracht is het opstellen van een Plan van Aanpak waarmee het markeplan kan worden ontwikkeld tot een integraal plan, in samenwerking met betrokken partijen als Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest en de Drentse Milieufederatie.