.

Procesbegeleiding Boermarke Zeijen

Procesbegeleiding Boermarke Zeijen
In opdracht van: Prolander
Datum: 2019

Opdrachtomschrijving

De 12 agrariërs van Boermarke Zeijen hebben het initiatief genomen in het opstellen van een circulair markeplan, waarmee ze het gebied en hun ondernemingen verder duurzaam willen ontwikkelen. Dit plan heeft ook de belangstelling van het Ministerie van LNV. Daarnaast maakt het initiatief deel uit van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) van de provincie Drenthe. Prolander, de uitvoeringsorganisatie landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen, heeft de opdracht van Provincie Drenthe de Boermarke Zeijen te ondersteunen bij dit proces. Prolander heeft daartoe Sander Uiterwijk vanuit MLG B.V. ingeschakeld voor de rol van procesbegeleider in de periode mei – februari 2020. Zijn opdrachten zijn het opstellen van een Plan van Aanpak en het opstellen van een integraal Circulair Markeplan voor het bestuur van de Boermarke, in samenwerking met betrokken partijen als Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Tynaarlo en de Drentse Milieufederatie.