Procesbegeleiding Boermarke Zeijen

De 12 agrariërs van Boermarke Zeijen hebben in 2019 een circulair markeplan opgesteld, waarmee ze het gebied en hun ondernemingen verder duurzaam willen ontwikkelen. Dit plan heeft ook de belangstelling van het Ministerie van LNV. Dit initiatief maakt inmiddels deel uit van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) van de provincie Drenthe. Prolander, de uitvoeringsorganisatie landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen, heeft de opdracht van provincie Drenthe om de Boermarke Zeijen te ondersteunen bij dit proces. Prolander heeft daartoe Sander Uiterwijk vanuit MLG B.V. ingeschakeld voor de rol van procesbegeleider/projectleider in de periode mei 2019 – heden. Zijn eerste opdracht was het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor het kringloopbestuur van de Boermarke. Het begin 2020 opgestelde samenwerkingsplan wordt door alle partijen gesteund. Sander gaat vanaf juni 2020 in de rol van secretaris Naobergroep Zeijen/projectleider het operationele samenwerkingsproces en de verantwoording daarover aansturen. Dit alles in samenwerking met betrokken partijen als Agrifirm, Stichting Zeijerwiek, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Tynaarlo en de LTO. Dit initiatief, ontstaan vanuit het gebied, is natuurlijk de MLG-filosofie ten voeten uit!

Vorig project:
Natuurinclusief bouwen in Overijssel

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.