.

Project Cultuurhistorie en energielandschappen

Project Cultuurhistorie en energielandschappen
In opdracht van: Provincie Drenthe
Datum: 2018

Opdrachtomschrijving

Provincie Drenthe wil in 2050 energieneutraal zijn. De nieuwe energielandschappen zullen overal en voor iedereen zichtbaar worden. Een ambitieuze opgave waarin de Drentse cultuurhistorie een rol speelt, want de provincie wil weten op welke manieren de productie van hernieuwbare energie ruimte kan krijgen in het waardevolle Drentse landschap. Een landschap dat binnen die ontwikkeling z’n karakteristieken moet behouden. Het project Cultuurhistorie en energielandschappen gaat een antwoord op die vraag geven. Het projectresultaat wordt een uitwerking van de landschapstypes in Drenthe naar bruikbaarheid voor de energietransitie, vanuit verleden naar de toekomst en zowel vanuit ruimtelijk-historisch als vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief. Een resultaat dat moet voldoen aan de grote, vastgestelde opgave en tegelijk/daarbinnen de ruimte geeft aan initiatieven vanuit bewoners (coöperaties, verenigingen, dorpen etc). Maar vooral: dat gedragen wordt door de Drentse samenleving.
Sander Uiterwijk is aangetrokken als interim projectleider, om de uitvraag op de markt te zetten en het project aan te sturen tot en met de oplevering in oktober 2018.