.

Project Cultuurhistorie en energielandschappen

Project Cultuurhistorie en energielandschappen
In opdracht van: Provincie Drenthe
Datum: 2018

Opdrachtomschrijving

Provincie Drenthe wil in 2050 energieneutraal zijn. De nieuwe energielandschappen zullen overal en voor iedereen zichtbaar worden. Een ambitieuze opgave waarin de Drentse cultuurhistorie een rol speelt, want de provincie wil weten op welke manieren de productie van hernieuwbare energie ruimte kan krijgen in het waardevolle Drentse landschap. Een landschap dat binnen die ontwikkeling z’n karakteristieken moet behouden. Het project Cultuurhistorie en energielandschappen heeft daar een antwoord op die vraag gegeven. Sander Uiterwijk is eind 2017 aangetrokken als interim projectleider, om de uitvraag op de markt te zetten en het project aan te sturen tot en met de oplevering.
Na een grondige selectie heeft Het Oversticht uit Zwolle de opdracht gekregen om een antwoord op bovenstaande vraag te geven. Het eindresultaat is in maart 2019 gepresenteerd tijdens een minisymposium aan een diverse groep belangstellenden en aangeboden aan de Drentse gedeputeerden Bijl en Stelpstra. Het rapport ‘Cultuurhistorie geeft energie’ treft u aan op de website van de provincie Drenthe (klik hier) alsook die van Het Oversticht.