.

Project inrichting buitenruimte Huis van Weldadigheid

Project inrichting buitenruimte Huis van Weldadigheid
In opdracht van: Provincie Drenthe
Datum: 2018

Opdrachtomschrijving

De Koloniën van Weldadigheid zijn bij de UNESCO aangedragen als werelderfgoed door o.m. de provincie Drenthe. In de loop van 2018 zal blijken of deze aanvraag wordt gehonoreerd. Het is ook de provincie Drenthe die een kunstwerk schenkt aan de Maatschappij voor Weldadigheid en opdrachtgever is voor het ontwerp voor de buitenruimte van het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord, waar het kunstwerk voorjaar 2019 is onthuld. Dat Huis van Weldadigheid gaat de centrale locatie vormen voor het (gewenste) werelderfgoed. Om het ontwerpproces van kunstwerk en buitenruimte in afstemming met de partners (gemeente Westerveld, Maatschappij van Weldadigheid) in goede banen te leiden, is Sander Uiterwijk als interim projectleider aangetrokken. Ten behoeve van het ontwerp kunstwerk en buitenruimte heeft ‘karres+brands landscape architecture and urban planning’ inmiddels opdracht verkregen. Publicatie van deze ontwerpen heeft plaatsgevonden in najaar 2018.