Project Schans-Buitenwacht

Het project Schans-Buitenwacht omvat de herontwikkeling van de stationsomgeving in Kampen.

Met inbreng van de omwonenden is in 2018 een plan voor de herontwikkeling opgesteld. Vanwege bezuinigingen heeft verdere planvorming en uitvoering enige tijd stilgelegen.

Begin 2022 is het project onder leiding van een projectleider van MLG weer opgepakt. Het voorlopig ontwerp uit 2018 wordt de komende periode verder uitgewerkt, waarbij wederom de omwonenden en belanghebbenden worden betrokken.

De financiering wordt in samenwerking met de gemeente Kampen, NS, Prorail en provincie Overijssel georganiseerd.

De politieke en bestuurlijke druk is groot. Ook is het grote hoogteverschil van 4 meter (!) tussen het plateau bij de spoorbrug en de nabijgelegen wijk een uitdaging. Naast archeologische vondsten, zoals een oude schans en een bolwerk, is de verwachting dat er ook explosieven zullen worden aangetroffen. Tegelijkertijd zijn er ook een bodemverontreinigingen geconstateerd.

Kortom, het is een project met vele uitdagingen.

Vorig project:
Duurzame projecten provincie Drenthe

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.