Project Schans-Buitenwacht

Iedere stad heeft wel een ‘rommelhoekje’. Ook kan het gebeuren dat een project door omstandigheden stil komt te liggen. In Kampen speelde dit allebei in de omgeving van het station. Gemeente Kampen heeft MLG gevraagd dit project ‘Schans-Buitenwacht’ weer vlot te trekken. Projectleider Arno Spekschoor heeft, in gesprek met omwonenden en belanghebbenden, de complexiteit van het gebied teruggebracht tot een overzichtelijk geheel. Daarna is het plan verder uitgewerkt. Na akkoord van de gemeenteraad wordt nu gewerkt richting uitvoering. Arno: ‘afstemming zoeken met alle belanghebbenden en alles goed coördineren, werpt altijd weer zijn vruchten af’.

Het is een boeiende omgeving, waar veel speelt; een omgeving die goed past bij MLG. Naast verkeer, parkeren en fietsen stallen, speelt de historie een grote rol in het gebied. Er lagen in de 16e-17e eeuw een schans en bolwerk, ter verdediging van de brug en de stad Kampen. Die worden weer zichtbaar gemaakt in een parkje. De nieuwe fietsenstalling krijgt de vorm van een bastion. Een deel van de parkeerplaats wordt overkapt met zonnepanelen en er komt een wadi om wateroverlast te helpen voorkomen.

Janneke Diels heeft voor dit project € 900.000 subsidie in de wacht gesleept van de Erfgoed Deal. Ook hierbij hielp de werkwijze van MLG; het was vanzelfsprekend om dit vanuit de gemeente af te stemmen met o.a. Het Oversticht, het waterschap en de provincie.

MLG is ook actief betrokken bij het omgevingsmanagement tijdens de uitvoering. Juist nu is het belangrijk oog te hebben voor de vele gebruikers van het gebied. Herman Meurkes speelt tijdens de realisatie als technisch adviseur en contractmanager een grote rol, ondersteund door Rianne Wassink. In de woorden van Herman: ‘we maken iets moois en duurzaams en brengen onderdelen uit het verleden terug naar de toekomst. Het wordt gewoon heel erg mooi!’

Vorig project:
Duurzame projecten provincie Drenthe

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.