.

Projectsecretaris PAS project Punthuizen – Stroothuizen

Projectsecretaris PAS project Punthuizen – Stroothuizen
In opdracht van: Provincie Overijssel
Datum: 2018-heden

Opdrachtomschrijving

In Noordoost Twente tegen de grens met Duitsland liggen de N2000 gebieden, Punthuizen, Beuninger Achterveld en Stroothuizen. Deze belangrijke gebieden voor blauwgraslanden worden via PAS maateregelen versterkt en met elkaar verbonden. In het veld wordt de historische watervoerende laagte in ere hersteld en de waterhuishouding aangepast ter ondersteuning van de N2000 gebiedsdoelen. Dit heeft grote gevolgen voor de agrarische ondernemers in het gebied. Staatsbosbeheer is trekker van dit project en MLG B.V. (Jan Barwegen) vult de rol in van projectsecretaris/projectbeheerser binnen het kernteam. Met zijn kennis en ervaring is Jan ook het eerste aanspreekpunt voor het vergunningenproces.