.

Springendal - Dal van de Mosbeek

Springendal - Dal van de Mosbeek
In opdracht van: LTO Noord Overijssel
Datum: 2016

Opdrachtomschrijving

In het project Springendal - Dal van de Mosbeek worden de maatregelen voor het Programma Aanpak Stikstof, ten behoeve van het Natura 2000 gebied Springendal - Dal van de Mosbeek, concreet gemaakt en geïmplementeerd. Provincie Overijssel werkt samen met LTO aan dit project.
MLG neemt het technisch management voor haar rekening.