Vergroening bedrijventerreinen

Vergroening van bedrijventerreinen is een belangrijk speerpunt voor klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving. Op het gebied van wateroverlast, biodiversiteit, hittestress, maar ook aantrekkelijk werkgeverschap levert het voordelen op. Steeds vaker kiezen werknemers bewust voor een duurzame werkgever en een werkomgeving die aangenaam en groen is. Op het moment bestaat slechts 1% van alle bedrijventerreinen uit natuur; terwijl circa 30% van de werkende Nederlanders op een bedrijventerrein werkt.
Veel gemeenten zijn dan ook bezig met de uitwerking van een plan van aanpak voor de vergroening van bedrijventerreinen. Voor de gemeenten Zwartewaterland en Deventer is MLG gevraagd om de doorvertaling te maken van het plan van aanpak naar concrete vergroeningsmaatregelen.

Voor bedrijventerrein de Zevenhont in Genemuiden hebben we in het najaar van 2023 een inspiratiedocument uitwerkt waarbij we de vergroeningsmogelijkheden voor het bedrijventerrein hebben geconcretiseerd en toegepast op de gemeentewerf. Begin 2024 is de schop daar ook daadwerkelijk de grond ingegaan, met de aanplant van de eerste boom en borders, als start van een verdere vergroening.

Voor bedrijventerrein Kloosterlanden in Deventer hebben we naast verkeerskundig advies en advies op het gebied van mobiliteit de vergroeningsmogelijkheden voor het bedrijventerrein verkend. MLG heeft onderzocht welke opgaves gecombineerd kunnen worden met al geplande werkzaamheden. Er zijn verschillende kansen in beeld gebracht die de problemen rondom de congestie, parkeergelegenheid en klimaatadaptatie (groen voor grijs) kunnen verhelpen. De volgende stap is de kansen concreet te maken richting oplossingsrichtingen en te onderzoeken of deze integraal te combineren zijn. Deze stap wordt dit jaar afgerond.

Vorig project:
Verkenning koppelkansen tussen Hubs en TOP’s

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.