Verkenning Gebiedsgerichte Aanpak in de Grenscorridor

Begin 2021 is MLG in opdracht van provincie Noord-Brabant aan de slag gegaan met de  GGA Verkenning, oftewel de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak, van de Grenscorridor (Dommeldal, De Plateaux).

Dit traject past MLG helemaal: onze basis “Gebiedsontwikkeling begint in het gebied” is ook de basis van de GGA. Ophalen wat er in het gebied leeft en zoeken naar mogelijkheden om in samenwerking tot betere oplossingen te komen. Leidraad bij onze aanpak van deze Verkenning zijn Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) en de Mutual Gains Approach. We staan met de voeten in de klei, of in dit gebied meer met de voeten in het zand.

Ook hier hebben we ervaren dat door integraal naar het gebied te kijken, je samen meer bereikt. Dat gaat overigens niet vanzelf; daar heb je goede, professionele en onafhankelijke procesbegeleiding bij nodig! MLG heeft met deze Verkenning de basis gelegd voor succesvolle samenwerking in de volgende GGA-fasen van de Grenscorridor. We hebben gewerkt aan vertrouwen en gebiedspartners laten ervaren dat elkaar iets gunnen niet ten koste hoeft te gaan van je eigen belang.

De Verkenning voor Grenscorridor is eind 2021 afgerond.

Vorig project:
Coördinatie beheer Meanderende Maas

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.