Verkenning Gebiedsgerichte Aanpak in de Kampina en de Grenscorridor

Begin 2021 is MLG in opdracht van provincie Noord-Brabant in twee gebieden aan de slag gegaan met een GGA Verkenning, oftewel de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak:
• Kampina en Oisterwijkse Vennen;
• Grenscorridor (Dommeldal, De Plateaux).

Deze trajecten passen MLG helemaal: onze basis “Gebiedsontwikkeling begint in het gebied” is ook de basis van de GGA. Ophalen wat er in het gebied leeft en zoeken naar mogelijkheden om in samenwerking tot betere oplossingen te komen. Leidraad bij onze aanpak van deze twee Verkenningen zijn Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) en de Mutual Gains Approach. We staan met de voeten in de klei, of in deze gebieden meer met de voeten in het zand.

Ook hier hebben we ervaren dat door integraal naar de gebieden te kijken, je samen meer bereikt dan ieder vanuit zijn eigen schuttersputje. Dat gaat overigens niet vanzelf; daar heb je goede, professionele en onafhankelijke procesbegeleiding bij nodig! MLG heeft met deze Verkenningen de basis gelegd voor succesvolle samenwerking in de volgende GGA-fasen in de Kampina en de Grenscorridor. We hebben gewerkt aan vertrouwen en gebiedspartners laten ervaren dat elkaar iets gunnen niet ten koste hoeft te gaan van je eigen belang.

De Verkenningen voor Kampina en Grenscorridor zijn eind 2021 afgerond. Voor de Kampina werkt MLG op dit moment aan de GGA visie samen met de gebiedspartners.

Vorig project:
900 jaar katholieke geschiedenis op een postzegel

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.