Verkenning koppelkansen tussen Hubs en TOP’s

In opdracht van de Groene Metropoolregio (GMR) Arnhem-Nijmegen onderzochten we de koppelkansen tussen mobiliteitsknooppunten (hub’s) en toeristisch-recreatieve knooppunten (TOP’s, Toeristische Overstappunten). Waar liggen kansen om deze punten fysiek te combineren tot locaties met een dubbelfunctie voor forenzen en bezoekers? En wat is er nodig om deze plekken tot goed functionerende en aantrekkelijke TOPHUbs te maken?
Vanuit ons motto “Samen kom je verder” hebben we voor deze opdracht de samenwerking gezocht met BEECKK Ruimtemakers.

Wat hebben we concreet gedaan?
Een combinatie van methodes is toegepast. Zo hebben we deskresearch gedaan naar trends in recreatie, en bezoekers-typen voor TOPHubs in beeld gebracht. Diverse kaartlagen met OV-punten, hubs en toeristische knooppunten zijn over elkaar gelegd. Daarnaast hebben we op verschillende momenten en manieren input opgehaald bij gemeenten in de regio (zowel ambtelijk als bestuurlijk), bijvoorbeeld met regionale inloopsessies, een klankbordgroep en gesprekken met individuele gemeenten.

De verkenning heeft acht potentiële TOPHub-locaties opgeleverd. Voor elke van deze locaties hebben we een projectfiche opgesteld, met daarop aandachtspunten voor ontwikkeling van de locatie zoals voorzieningen en verbindingen, incl. indicatieve kostenraming en aanbevelingen over concrete stappen voor ontwikkeling en uitvoering.

Wat levert het op?
Het onderzoek levert een bijdrage aan een betere balans in de regio Arnhem-Nijmegen tussen ‘groei en groen’ door verkeersstromen te verminderen of beter te spreiden, nieuwe natuur toegankelijk te maken en overbelastte natuur te ontlasten.

Vorig project:

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.