Werkwijze

Stap 1: Verhelderen – Wie de schoen past…

We beginnen altijd bij de opdrachtgever: de vraag moet helemaal helder zijn. Welke partijen hebben allemaal belang bij de beoogde resultaten? Belangrijk element daarbij is dat binnen een gebiedsontwikkeling de opdrachtgever meestal ook één van de belanghebbenden is. In onze aanpak wordt hij dan ook net zo behandeld als de andere belanghebbenden. Belangrijk om daar vooraf goede afspraken over te maken! In onze benadering is het essentieel om eerst ervoor te zorgen dat alle partijen/belanghebbenden goed aangehaakt zijn. Een goed begin is het halve werk ofwel “wie de schoen past trekke hem aan.”

Stap 2: Ophalen – Waar wringt de schoen?

Als het nodig is trekken we onze schoenen uit om een keukentafelgesprek te voeren. We bezoeken vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen afzonderlijk om zo alle belangen op te halen. Bijvoorbeeld belangrijke particuliere grondeigenaren, vertegenwoordigers van een gemeente, een waterschap, een provincie of een terreinbeherende instantie. In één op één gesprekken gaan we net zolang doorvragen tot we erachter zijn wat die partij eigenlijk wil bereiken en waarom hij dat wil: waar wringt de schoen? Deze keukentafelgesprekken zijn essentieel, we moeten aan die keukentafel het vertrouwen winnen. Belangrijk om de taal te spreken van de ander, te laten zien dat je je verdiept in de mens aan tafel en je aan kunt passen. Met of zonder schoenen aan.

Stap 3: Delen – In andermans schoenen staan

Delen van belangen: als we de belangen van alle partijen boven tafel hebben gekregen, is het belangrijk dat de partijen hun belangen met elkaar gaan delen. Dat ze in ‘elkaars schoenen gaan staan’. Door op belangenniveau te gaan praten ziet men van elkaar dat iedereen echt wel een stap vooruit wil. Uit diverse praktijksituaties blijkt steeds weer dat inzicht in elkaars beweegredenen HET kantelpunt is in het gezamenlijk vinden van oplossingen. Dat gaat niet zomaar, partijen moeten vertrouwen in elkaar gaan ontwikkelen. Vanuit vertrouwen gaan partijen zich voor elkaars belangen verantwoordelijk voelen en wordt het gedeelde belang gevonden.

Stap 4: Oplossingen – Hoe een koe een haas vangt

Gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Ervaring leert dat het de kunst is om dat pas te gaan doen als partijen echt het gezamenlijke belang zien en daar dan over gaan denken. Dan ontstaan plannen en maatregelen die partijen zelf niet hadden kunnen bedenken, dan komt de kracht van het gebied op tafel. En dan zie je dat partijen gaan bedenken of met de voorgestelde maatregelen ook tegemoetgekomen wordt aan het belang van anderen: Hoe een koe een haas vangt!

Stap 5: Borgen – Recht in de schoenen lopen

Borgen van de maatregelen in een ontwerp gebiedsplan. Zorgen dat de vlam erin blijft door de afspraken vast te leggen en actie te nemen. Indien nodig in alle eerlijkheid partijen aanspreken op de gemaakte afspraken. Dan staan we ‘sterk in onze schoenen’.

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.