• shoe image

  Dafne van den Bighelaar,
  Landschapsontwerper / Omgevingsmanager

  Dafne van den Bighelaar,
  Landschapsontwerper / Omgevingsmanager

  Het projectgebied zelf zien en ervaren. Wat leeft er allemaal in een gebied en welke elementen verdienen meer aandacht? Dat ontdek je door integraal samen te werken; door in gesprek te gaan met elkaar en in de omgeving! Het uiteindelijke doel is een toekomstbestendige leefomgeving te creëren waar mens, plant en dier samen kunnen voortleven. Het gezamenlijk belang speelt daarin de hoofdrol, want uiteindelijk zijn we allemaal afhankelijk van elkaar.
  Met mijn laarzen heb ik al menig projectgebied op verschillende plekken in Nederland bezocht. Letterlijk met mijn voeten in de klei, of in het zand, veen of de löss. Op geen enkele andere manier krijg je een goed beeld en gevoel bij het gebied. We leven in een klein land met veel diversiteit, dat moeten we koesteren! Het is de kunst om het belang én de schoonheid ervan te blijven zien.

 • shoe image

  Hugo Habraken,
  Junior ecoloog

  Hugo Habraken,
  Junior ecoloog

  Al van jongs af aan heb ik een grote interesse in de natuur. Als ecoloog heb ik nu het voorrecht om van mijn hobby mijn werk te mogen te maken. Ik leer daarom graag over de nieuwste ontwikkelingen en ontdekkingen binnen het vakgebied.
  Om tot het beste resultaat te komen vind ik samenwerking en communicatie erg belangrijk. Alleen samen kunnen we écht iets bereiken. Ik werk dan ook met plezier in een team, zodat we elkaar kunnen versterken en gezamenlijk iets moois neer kunnen zetten.

  De schoenen die ik draag hebben mij al naar veel locaties gebracht. Langs de rivieren in Frankrijk of door de gebergten in Zwitserland, er viel altijd wel iets nieuws te zien. Daarom draag ik mijn schoenen vooral niet om stil te staan, maar om te blijven ontdekken!

 • shoe image

  Jacqueline Knoops,
  Senior Projectmanager

  Jacqueline Knoops,
  Senior Projectmanager

  Ik zie mezelf als verzamelaar van belangen, informatie, wensen en mogelijkheden en sprokkel daar nog graag de nodige kennis, uitdagingen en de juiste mensen bij. Mensen, bedrijven of organisaties die het gezamenlijke vraagstuk ieder vanuit hun eigen invalshoek bekijken. De uitdaging is om inzicht te geven in elkaars belangen en met respect voor elkaar tot een gezamenlijk integraal gedragen visie, programma of ontwikkeling te komen.
  Ik werk graag aan ontwikkelingen waar wonen, werken, spelen, verplaatsen, groen en water samenkomen tot een duurzame toekomstbestendige invulling van onze (gebouwde) omgeving.

  Om mijn hoofd leeg te maken of juist ideeën op te doen ga ik vaak een rondje hardlopen. Heerlijk rennen door het bos geeft weer nieuwe energie.

   

 • shoe image

  Hessel Jan Doornbos,
  Junior Omgevingsmanager

  Hessel Jan Doornbos,
  Junior Omgevingsmanager

  In het landelijk gebied zijn veel verschillende belangen. Ik draag graag mijn steentje bij om iedereen bij elkaar te brengen voor de ontwikkeling van onze omgeving. Dit doe ik niet alleen door mij te verdiepen in de huidige situatie. Ik vind het ook belangrijk om de geschiedenis van een gebied hierbij mee te nemen. Als landschapshistoricus zie ik vaak kansen die we zonder deze kennis niet zagen.
  Mijn stevige, veelzijdige schoenen brengen mij op veel verschillende plekken zoals het bezoek aan een boer, het provinciehuis of buiten in het veld.

 • Sanne Klaassens,
  Stagiaire ‘Toegepaste Biologie’

  Sanne Klaassens,
  Stagiaire ‘Toegepaste Biologie’

  Ik Sanne Klaassens, student aan de HAS Green Academy in Venlo. Momenteel zit ik in mijn derde jaar van de studie Toegepaste Biologie.
  Onlangs ben ik gestart bij MLG BV voor mijn onderzoekstage. Ik ga een Plan van Aanpak maken voor de uitwerking 10% blauwgroene dooradering voor het project GGA Kampina Visiefase. Ik zal hier werkzaam zijn tot juli 2023.

 • Siem Spanbroek,
  Stagiaire ‘Stedenbouwkundig ontwerpen’

  Siem Spanbroek,
  Stagiaire ‘Stedenbouwkundig ontwerpen’

  Ik ben Siem Spanbroek, derdejaars student ‘stedenbouwkundig ontwerpen’ aan de Hogeschool Saxion in Deventer. Recent heb ik een minor “stedenbouw” gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam. In deze minor heb ik veel gewerkt aan thema’s zoals klimaatadaptatie, stedelijke verdichting en mobiliteit.
  Op dit moment snuffel ik binnen MLG aan verschillende projecten die met gebiedsontwikkeling (en vooral; hoe doe je dat samen!) te maken hebben. Leuk om zo mijn eigen interesses verder te ontdekken.

 • shoe image

  Janneke Diels,
  Adviseur ruimtelijke ontwikkeling, klimaatadaptatie en duurzaamheid

  Janneke Diels,
  Adviseur ruimtelijke ontwikkeling, klimaatadaptatie en duurzaamheid

  Mijn wandelschoenen zijn kleurrijk en duurzaam. Ik associeer ze met praktisch stappen zetten en kijken hoe het wèl kan in plaats van niet.
  Op de achtergrond zie je stedelijk gebied, want daar liggen voor mij de complexe en daarmee extra leuke vraagstukken. Ik richt deze graag veilig en inspirerend in. Het schoolplein dat aanvoelt als een stukje natuurontwikkeling in de achtertuin, zodat er ook buiten les gegeven kan worden en waar het goed vertoeven is tijdens een hete zomer. Of een bedrijventerrein waar je naast werken ook een mooie wandeling kunt maken en een plek wordt gecreëerd om regenwater veilig te bergen.
  Klimaatadaptatie en -mitigatie, de energietransitie en ruimtelijke ontwikkeling samen met de omgeving, hoe divers ook, oppakken. Daar krijg ik energie van!

 • shoe image

  Anne Herpers,
  Junior ecoloog

  Anne Herpers,
  Junior ecoloog

  Mijn stoere schoenen weerspiegelen mijn vastbeslotenheid maar ook mijn vele stappen die ik maak om het doel te bereiken dat ik voor ogen heb. Ik ben graag bezig met oplossingen voor een groenere wereld waarbij ik vanuit verschillende invalshoeken het probleem wil bekijken. Door in gesprek te gaan met mensen en met mijn laarzen zelf het veld in te gaan.
  Als net afgestuurde bioloog neem ik graag ervaringen vanuit mijn studie en vrijwilligerswerk mee, om mezelf hier verder te ontwikkelen als professional in de gebiedsontwikkeling met de specialisatie ecologie.

 • shoe image

  Sander van den Helm,
  Landschapsarchitect

  Sander van den Helm,
  Landschapsarchitect

  Als landschapsontwerper/landschapsarchitect bij MLG ben ik bij diverse projecten betrokken voor de creatieve uitwerking van plannen. Door de continu veranderende leefomgeving ligt er veel druk op de relatie tussen mens en natuur. Mijn doel is daarom om oplossingsgerichte, concrete en haalbare ontwerpen te maken die enerzijds draagvlak hebben en anderzijds duurzaam en natuurvriendelijk zijn. De variatie en karakteristieken van het landschap zijn hierin de belangrijkste inspiratie.

  Het landschap verkennen, dat kan wat mij betreft het best op de (race)fiets. Zo vind ik het heerlijk om al fietsend het gevarieerde Brabantse landschap te doorkruisen en te bedenken hoe het tot stand is gekomen en waar kansen liggen voor een mooier landschap.

 • shoe image

  Dide van den Broek,
  Secretaresse

  Dide van den Broek,
  Secretaresse

  Mijn favoriete schoenen zijn mijn sneakers. Ze zijn ‘breed inzetbaar’, omdat ze goed combineren met diverse outfits en ik er veel verschillende activiteiten mee kan ondernemen zoals wandelen, fietsen of een museum bezoeken.

  In mijn functie als secretaresse bij MLG ben ik ook ‘breed inzetbaar’ en is het letterlijk en figuurlijk nieuwe gebieden ontdekken. De leuke collega’s en de mooie omgeving op landgoed Velder maken dat het erg prettig werken is bij MLG!

 • shoe image

  Merel Lammertink,
  Omgevingsmanager

  Merel Lammertink,
  Omgevingsmanager

  Als Omgevingsmanager heb ik het geluk dat ik veel verschillende mensen ontmoet op bijzondere en mooie plekken in Nederland. Ik ben altijd op zoek naar de échte belangen en wensen van mensen om zoveel mogelijk meerwaarde te kunnen creëren. Want daar draait het voor mij bij gebiedsontwikkeling om, dat we het samen doen. En dat begint voor mij met de laarzen aan het gebied in. De mensen ontmoeten die er wonen, werken en recreëren en ophalen wat er leeft!

   

   

 • shoe image

  Arno Spekschoor,
  Senior Project-/Procesmanager

  Arno Spekschoor,
  Senior Project-/Procesmanager

  Ik ben een ervaren en betrokken medewerker. Heb inzicht in de politiek. Bewaak een zorgvuldige procesgang bij besluitvormingstrajecten. Heb oog voor de menselijke maat en ga graag de dialoog aan. Ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen en kom op voor de meest kwetsbaren. Ik streef naar een goed resultaat en geef graag ruimte aan nieuwe inzichten. Ik hecht veel waarde aan het onderhouden van (werk)relaties. Ik denk in oplossingen, in haalbaarheid en creëer draagvlak. Ik ben een onafhankelijke denker, die gedreven is. Kan makkelijk schakelen tussen verschillende rollen. Mijn kracht is om nieuw beleid te vertalen naar de praktijk. Ik streef naar een samenleving, waar mensen in harmonie met elkaar en omgeving samenleven.

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.