“Wij willen altijd een stap vooruit in gebiedsontwikkeling”

Scroll voor meer

Samen komen we tot oplossingen

De beste oplossingen in een gebiedsontwikkeling liggen al in dat gebied, je moet ze ontdekken. Dat kan alleen door ze met de mensen uit het gebied te gaan zoeken: ‘Met de voeten in de klei’ durven te staan, vertrouwen winnen en de samenwerking tot stand brengen.

Ons verhaal

Onze werkwijze - 1 / 5

Wat doen we?

Proces- en Projectmanagement

Meer informatie

the MLG-way: samenwerken is moeilijk en levert vaak een ‘hoop gedoe’ op. Vanuit onze ervaring loodsen wij u, samen met uw gebiedspartners door het proces heen. Voorwaarde is dat er een gedeeld gevoel van urgentie is.

Bekijk onze projecten

Advisering

Meer informatie

Wij adviseren u graag als het gaat om het combineren van belangen, het realiseren van ambities in het ruimtelijk domein. Doordat wij nét een beetje anders naar ontwikkelingen kijken dan anderen, komen we ook vaak met nét wat andere oplossingen. Pragmatisch, uitvoerbaar en met draagvlak!

Bekijk onze projecten

Detachering

Meer informatie

Heeft u behoefte aan dwarsdenkers of gewoon deskundige ondersteuning, wij helpen graag!

Bekijk onze projecten

Steengoede ideeën gewoon uit de omgeving

Wij hebben al veel projecten gedaan

Meer LOL in Gebiedsontwikkeling is onze bijnaam. Wij dragen bij aan het verbeteren van onze leefomgeving op een prikkelende manier, elke dag en met veel lol, zo ook de afgelopen jaren. Kijk maar 🙂

 

Veelgestelde vragen

Wat is gebiedsontwikkeling eigenlijk?

Volgens Wikipedia is gebiedsontwikkeling een ruimtelijke ordeningsterm voor de ontwikkeling van een afgebakend gebied in al haar facetten, gericht op het op een lijn brengen van publieke, private en particuliere belangen die bestuurlijke en sectorale grenzen doorsnijden, waarbij overheden samenwerken met maatschappelijke partners en risicodragend participeren.

Voor MLG is gebiedsontwikkeling een ingreep in de directe leefomgeving van mensen. En dat kunnen bewoners, burgers, bedrijven, instellingen – of ga zo maar door – zijn. Uiteindelijk gaan er allemaal mensen schuil achter deze termen. Als je dus ergens iets wilt gaan veranderen in de ruimtelijke ordening, is het belangrijk om eerst te verkennen wat het gebied en haar bewoners kenmerkt om te kunnen bedenken hoe je je gewenste verandering draagvlak kunt bezorgen en daarmee de slagingskans ervan kunt vergroten!

Wij hebben daarom ons ‘Gebiedsprofiel’ ontwikkeld. We trekken de laarzen aan, gaan kijken welke fysieke eigenschappen het gebied kenmerken, het hebben gevormd en waarde hebben voor de bewoners van het gebied? Denk bijvoorbeeld aan het hydrologisch systeem, de bodemopbouw en het bodemgebruik in de loop van de geschiedenis. Daarnaast is het minstens even belangrijk om te weten welke stakeholders er aanwezig zijn! We trekken de laarzen uit en gaan aan de keukentafel om te bespreken wat hun belang is in het gebied en welke ambities zij hebben.

Als je daar een beeld van hebt, dan kun je gaan bedenken hoe je de aanleg van die weg, dat natuurgebied, die woonwijk, dat bedrijventerrein of een combinatie daarvan als gebiedsontwikkeling kansrijk kunt maken! Want die anderen zul je nodig hebben, samenwerking is noodzaak. Goed om je te beseffen dat samenwerking een hoop gedoe kan opleveren als je ergens iets niet goed doet, maar gelijktijdig ook enorm inspirerend kan zijn en tot werkelijke meerwaarde kan leiden!

Waarmee kan MLG mij van dienst zijn?

MLG kan je op drie manieren helpen in het realiseren van je ambities:

PROCES- EN PROJECTMANAGEMENT: Wij hebben een geheel eigen, pragmatische manier ontwikkeld om je te helpen om diverse partijen binnen je gebiedsontwikkeling tot samenwerking te brengen. Vaak (b)lijkt samenwerking een hoop gedoe, er is altijd wel iemand die het ‘niet snapt’. Wij gaan het gesprek écht aan, gaan samen met de partijen op zoek naar het gezamenlijke belang en laten de partijen vervolgens zelf de oplossingen bedenken. Want: gebruik maken van de kracht van het gebied, daar draait het volgens ons om! Het is onze kracht om dat proces goed te laten verlopen.

ADVISERING: Door nét iets anders naar een vraagstuk te kijken vinden wij vaak nét iets andere oplossingen. Oplossingen met meerwaarde, omdat wij een vraag altijd breder aanvliegen dan op het eerste gezicht logisch lijkt. We zoeken naar verbanden en naar belangen van betrokkenen. Wij leveren geen rapporten maar oplossingen en antwoorden op uw vragen!

DETACHERING: De kennis en kunde van onze mensen kun je ook benutten door één van onze collega’s binnen de eigen muren te halen! Op detacheringsbasis kunnen ze vanuit je eigen organisatie voor een bepaalde periode helpen om ambities te realiseren. Omdat je behoefte hebt aan iemand die nét iets anders naar de dingen kijkt of omdat je tijdelijk behoefte hebt aan wat extra capaciteit die meteen inzetbaar is en weet wat er voor nodig is om het verschil te maken.

Ik wil een stukje natuur ontwikkelen! Kan MLG mij daarmee helpen?

Natuurlijk! Die schoen hebben we namelijk ook zelf aangetrokken door in eigen beheer natuur te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat dat gebeurt en dat deze taak niet alleen door de overheid uitgevoerd dient te worden. We hebben hierbij meerdere mogelijkheden die variëren van ‘zelf doen met ondersteuning van MLG’ tot ‘MLG doet het en u investeert mee’. Een voorbeeld van die laatste optie is ons Lokaal COmpensatiebos waarin wij het bos hebben aangelegd en belangstellenden kunnen investeren door geplante bomen te adopteren. Wil je meer weten? Bel ons gerust, wij helpen je graag verder!

Ik moet iets met natuurcompensatie, kan MLG dat niet voor mij regelen?

Als je een weg aanlegt of een woonwijk ontwikkelt (of als particulier een huis bouwt) waarvoor er bos of andersoortige natuur moet wijken dan moet je dat in Nederland compenseren. Dat is een ingewikkeld proces omdat het gaat om hoeveelheid, kwaliteit en locatie. Vanuit MLG hebben wij de kennis en kunde in huis om je door dit proces te helpen en wanneer je dat wilt ook de vereiste natuurcompensatie te realiseren. Van grondaankoop en planvorming tot en met de aanleg, voor particulieren en voor overheden. Wil je meer weten? Bel ons gerust, wij helpen je graag verder.

Is MLG enkel voor overheidsinstellingen of ook voor particulieren?

MLG werkt voor overheden (provincies, gemeentes, waterschappen en terreinbeherende organisaties) en zeker ook voor grondeigenaren. Heb je een vraag over een stuk grond, verandering in het gebied of iets hieraan gerelateerd? Bel ons gerust, wij helpen je graag verder.

Hoe houd ik rekening met mijn wederpartij?

MLG heeft een unieke en pragmatische aanpak om betrokken partijen in échte samenwerking door de verschillende projectfases van planvorming tot realisatie te helpen. De claim op ruimte is in Nederland immers groot en we hebben er maar zo weinig van! Het is daarom zaak om te zoeken naar slimme combinaties en doelen waar mogelijk te stapelen. Dat vergt samenwerking tussen partijen en overheden. Hoe doe je dat op een goede manier waarbij je een project realiseert binnen beschikbaar gestelde tijd en geld? Dat vergt vooral iemand die snapt hoe samenwerking werkt, wij helpen je graag!

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.