.

MLG gebiedsontwikkeling

MLG Gebiedsontwikkeling BV richt zich op het project- en procesmanagement van integrale gebiedsprocessen. Daarbij nemen we een adviserende rol, maar worden ook op detacheringsbasis ingezet. Dat doen we met passie. We proberen waar mogelijk de maatschappelijke winst te maximaliseren, altijd met oog voor de primaire projectdoelstellingen!

Onze focus ligt op het landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan verkaveling, natuurontwikkeling en wateropgaven. Wij geloven in de integrale kracht van samenwerking en die begint bij het werken met de mensen uit het gebied! Onze visie daarop delen we graag met u !

 Een preview van onze visie vindt u hier.

DUURZAAM SAMENWERKEN
Zie onze nieuwsbrief over Duurzaam Samenwerken


Alleen ga je harder, maar samen kom je verder! Gepassioneerd en resultaatsgericht werken aan integrale gebiedsontwikkelingen met het realiseren van maatschappelijke meerwaarde als doel.     

 

Adopteer een boom!

10/04/2020 Heeft u duurzaamheid in het vaandel staan? Sluit u dan bij ons aan en adopteer een boom.

Lees verderReferenties

Provincie Drenthe

Lees verderNatuur

In Nederland ligt nog een grote opgaaf als het gaat om de ontwikkeling van natuur. Dat laat zich prima combineren met bijvoorbeeld ruimtelijke opgaven rond vraagstukken als waterberging, het vasthouden van water in de brongebieden in het kader van de hoogwaterbestrijding. Maar ook recreatieve ontsluiting en ontwikkeling van infrastructuur. MLG heeft ruime expertise op dit gebied van zowel de natuurontwikkeling, de wateropgaaf als infra-ontwikkeling. Wij zetten ons dan ook graag in om meer uit de geïnvesteerde euro te halen door slim te combineren waar dat kan!

Water

Nederland is wereldwijd beroemd om zijn strijd tegen het water. Door de ligging van een groot deel van het land beneden de zeespiegel zijn we in een constante strijd met het water verwikkeld. Klimaatverandering, eisen die we stellen aan risico’s op overstromingen, aan onze leefomgeving. Allemaal ontwikkelingen die om actie vragen, nu en in de komende decennia. Dit vergt veel geld, kennis, energie en samenwerking. MLG richt zich vooral op dat laatste element: hoe kunnen we slim combineren en zo een maatschappelijke meerwaarde halen uit onze strijd tegen het water!

Samenwerking

MLG heeft een unieke en pragmatische aanpak om betrokken partijen in échte samenwerking door de verschillende projectfases van planvorming tot realisatie te helpen. De claim op ruimte is in Nederland immers groot en we hebben er maar zo weinig van! Het is daarom zaak om te zoeken naar slimme combinaties en doelen waar mogelijk te stapelen. Dat vergt samenwerking tussen partijen en overheden. Hoe doe je dat op een goede manier waarbij je een project realiseert binnen beschikbaar gestelde tijd en geld?

“Alleen ga je harder, maar samen kom je verder”