Duurzame projecten provincie Drenthe

Mede vanwege zijn eerdere inzet voor het team Cultuur & Ruimte van de provincie Drenthe (project Cultuurhistorie geeft energie), is Sander Uiterwijk eind 2021 gevraagd om voor een drietal projecten als projectleder/adviseur op te treden tot in elk geval eind 2022:

  • Pilotproject verduurzaming Drentse dorpshuizen met cultuurhistorische waarde (selectie van 10). Dit heeft in juli ’22 geleid tot het eindrapport, opgesteld door enkele architecten en energieadviseurs. Met dit rapport als basis moet spoedig een vervolgprogramma worden opgezet voor de overige dorpshuizen waar verduurzaming urgent is. Sander gaat daar zijn bijdrage aan leveren.
  • De gebiedsontwikkeling Veenhuizen. Dit bijzondere dorp dat in 2021 als onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid als Unesco Werelderfgoed monument is aangewezen, is aan diverse veranderingen en ontwikkelingen onderhevig waarbij de provincie een belangrijke rol heeft. Op diverse vlakken en tussen vele betrokken organisaties vindt intensief (bestuurlijke) afstemming plaats, zodat die ontwikkeling op gang gebracht kan worden. Sander neemt daaraan deel met daarbij vooral de zorg dat die samenwerking goed en efficiënt verloopt.
  • Design Deal 4 Veenhuizen. Deze vierde overeenkomst tussen provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, PI Veenhuizen, Ketter&Co en Design Academy Eindhoven (DAE) is in de maak met als doelen: het uitdragen van het werelderfgoed, het centraal stellen van het experiment en ontwerpmethodieken van design thinking en embedded design. Sander heeft als rol dit proces vanuit de provincie te coördineren.
Vorig project:
Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Brabantse Wal

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.