Duurzame projecten provincie Drenthe

Nadat Sander Uiterwijk voor het team Cultuur & Ruimte van de provincie Drenthe het project ‘Cultuurhistorie geeft energie’ had afgerond, is hij eind 2021 opnieuw gevraagd om als projectleider/adviseur op te treden. Dit betreft drie projecten, waarvoor recent zijn inzet is verlengd tot 1 september 2023:

  • Pilotproject verduurzaming Drentse dorpshuizen met cultuurhistorische waarde (selectie van 10): Dit heeft in juli 2022 geleid tot het eindrapport, opgesteld door enkele architecten en energieadviseurs. Met mede dit rapport als basis wordt voorjaar 2023 een vervolgprogramma opgezet voor de overige dorpshuizen waar verduurzaming urgent is, in nauwe afstemming met het lopende Dumava-project van de provincie Drenthe. Sander levert daar als adviseur/projectleider zijn bijdrage aan.
  • De gebiedsontwikkeling Veenhuizen: Dit bijzondere dorp dat in 2021 als onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid als Unesco Werelderfgoed monument is aangewezen, is aan diverse veranderingen en ontwikkelingen onderhevig waarbij de provincie een belangrijke rol heeft (o.m. als siteholder Unesco). Op diverse vlakken en tussen vele betrokken organisaties vindt intensief (bestuurlijke) afstemming plaats, zodat die ontwikkeling op gang gebracht kan worden. Sander neemt daaraan deel, met daarbij vooral de zorg dat die samenwerking goed en efficiënt verloopt.
  • Design Deal 4 Veenhuizen: Deze inmiddels vierde overeenkomst tussen provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, PI Veenhuizen, Ketter&Co, Design Academy Eindhoven (DAE), Gevangenismuseum Veenhuizen en het Drents Archief, is in oktober 2022 gesloten. Doelen van deze overeenkomst: het uitdragen van het werelderfgoed, het centraal stellen van het experiment en ontwerpmethodieken van design thinking en embedded design door m.n. studenten van de DAE. Sander heeft als rol dit proces vanuit de provincie te coördineren.
Vorig project:
Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Brabantse Wal

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.