Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie, zie jij die term ook steeds voorbijkomen als open deur zonder dat het echt concreet gemaakt wordt? Bij MLG Gebiedsontwikkeling bv pakken Fleurine Peletier en Janneke Diels dat anders aan. Zij adviseren gemeenten op een praktische en diverse manier over klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving.

Op dit moment doen ze dat bijvoorbeeld voor de Gemeente Zwartewaterland, Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen. Omdat er in de bebouwde omgeving zo veel verschillende belangen zijn én de ruimte schaars is, zijn stedelijke projecten vaak complex. En dat is nou precies wat we bij MLG leuk vinden en waar we goed in zijn!

Janneke en Fleurine ondersteunen deze gemeenten met een divers palet aan werkzaamheden, van beleid tot uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan:
– Het opstellen van een bestuursvoorstel over de aanpak van wateroverlast of hittestress;
– Samen met regionale partners, zoals buurgemeenten, provincie en het drinkwaterbedrijf, uitvoering geven aan de regionale adaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda (RAS/RUA);
– De inventarisatie van vergroeningsmogelijkheden op bedrijventerreinen en de doorontwikkeling daarvan tot een plan van aanpak;
– Het inbrengen van klimaatadaptatie-uitgangspunten bij ruimtelijke ontwikkelingen;
– Het coördineren of organiseren van kennisevenementen op het gebied van klimaatadaptatie of bewustwordingscampagnes zoals het NK-tegelwippen. Wist je dat we binnen de gemeente Zwartewaterland in 2023 bijna 20.000 tegels hebben gewipt? Dat is goed voor zo’n 1750m2 aan verhard oppervlak!
– Het opzetten van een stimuleringsregeling om klimaatadaptieve maatregelen onder inwoners en bedrijven te bevorderen;
– Het meedenken in participatie en communicatie over klimaat adaptieve projecten.

Werk je bij een gemeente en zoek je naar effectieve en gedragen maatregelen om je omgeving zo in te richten of aan te passen dat deze goed is voorbereid op klimaatverandering? Neem dan contact op. Wij denken graag met je mee!

Vorig artikel:
Kloosterlanden inloopmiddag

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.