Kloosterlanden inloopmiddag

Samen met Gemeente Deventer, DEP (Deventer Economisch Perspectief) geven we invulling aan een Toekomst Bestendig BedrijvenTerrein (TBBT) Deventer en zorgen we ervoor dat de ondernemers vanaf het begin goed aangehaakt zijn. Hierdoor kunnen we, samen met deze ondernemers, de kansen gaan benutten en uiteindelijk ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.

In dit kader hebben we gisteren een bijeenkomst voor ondernemers Kloosterlanden Deventer georganiseerd over de ontwikkelingen op het bedrijvenpark.

Het bedrijvenpark (met nu de focus op de Zweedsestraat/Visbystraat) huisvest een divers scala aan bedrijven en ondernemingen. Hierdoor is er veel verkeer dat vooral tijdens spitsuren leidt tot congestie. Door het vele (zware) verkeer is het asfalt nu aan vervanging toe en doordat er steeds vaker wateroverlast wordt ervaren dient de verouderde riolering vervangen te worden.

MLG Gebiedsontwikkeling bv is gevraagd om te kijken welke opgaves gecombineerd kunnen worden met de geplande werkzaamheden. Inmiddels hebben we verschillende kansen in beeld gebracht die de problemen rondom de congestie, parkeergelegenheid en klimaatadaptatie (groen voor grijs) mogelijk kunnen verhelpen. De volgende stap is om deze kansen concreter te maken richting oplossingsrichtingen en te onderzoeken of deze integraal te combineren zijn met de plannen Zweedsestraat.

Vorig artikel:
𝗠𝗲𝘁 𝗟𝗼𝗹 𝗚𝗲𝘃𝗹𝗼𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻!

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.