Randweg Opheusden, Gemeente Neder-Betuwe

De laanboomsector in Opheusden is van grote betekenis voor de gemeente Neder-Betuwe én de regio. Een nieuwe ontsluitingsweg aan de westkant van Opheusden moet ervoor zorgen dat bedrijven en woonlocaties veilig en goed bereikbaar blijven. Zwaar vracht- en landbouwverkeer tijdens het teeltseizoen in en door het centrum wordt verminderd ten gunste van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kern.

MLG ondersteunt de gemeente bij het opstellen van de effectenstudie. Samen met partijen uit het gebied (bewoners, ondernemers, maar ook ProRail en Waterschap) worden de (milieu) effecten beoordeeld om zo te komen tot een voorkeursalternatief t.b.v.  een zorgvuldige ruimtelijke onderbouwing. Integraliteit,  effecten op waarde taxeren en verankering in het gebied vormen
de sleutels in deze planstudie.

Vorig project:
Drentsche Aa

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.